Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hallituksen lupaukset politiikan uudistamisesta edistyvät koronapandemiasta huolimatta

Valtioneuvoston viestintäosasto
21.5.2021 8.02
Tiedote 324/2021

Hallituksen puoliväliarvioon kuuluneen politiikan uudistamislupausten väliarviossa todetaan, että hallitus on pystynyt edistämään myös pidemmän aikavälin tavoitteitaan ja vaikuttamaan poliittiseen kulttuuriin koronakriisin aiheuttamasta poikkeustilanteesta huolimatta.

Hallitusneuvotteluissa 2019 hallituspuolueiden puheenjohtajat sopivat kuudesta politiikan uudistamisen lupauksesta, jotka sijoitettiin hallitusohjelman ensimmäiseen lukuun. Lupausten tavoitteena on poliittisen kulttuurin ja päätöksenteon uudistaminen vahvistamalla ihmisten luottamusta demokraattisen järjestelmän toimintakykyyn. 

Lupaukset ovat: 
•    lupaus hallinnon jatkuvasta oppimisesta
•    uudenlaisesta vuorovaikutuksesta 
•    pitkän aikavälin politiikasta 
•    tietopohjaisesta politiikasta 
•    syrjimättömyydestä ja 
•    sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. 

Hallituksen puoliväliarvioon kuului myös näiden lupausten arviointi. Tänään julkaistu lupausten edistämisen puoliväliraportti tehtiin keräämällä tietoa ministeriöitä siitä, miten lupauksia on edistetty ministeriön ja kunkin ministerin toimesta. Lisäksi Kansalaispulssissa kysyttiin vastaajien arviota neljän lupauksen edistymisestä. 

Arvion mukaan lupaukset ovat edistyneet valtioneuvostossa laajasti. Osa lupauksista on noussut koronakriisin aikana toisia keskeisimmiksi ja näkyvimmiksi toimintaa ohjaaviksi periaatteiksi. Koronapäätöksenteko on ollut korostetun tietoperusteista, uudenlainen tilanne on vaatinut hallinnolta kykyä nopeaan oppimiseen sekä uudenlaisia vuorovaikutuksen keinoja. Lyhyen aikavälin kriisin keskellä hallituksen on samalla pitänyt edistää pitkän aikavälin poliittisia hankkeita, kuten hiilineutraalisuuteen tähtääviä aloitteita ja sote-uudistusta. Perusoikeudet ja ihmisten syrjimättömyys ovat pitkin koronakriisiä olleet jatkuvan tarkastelun kohteena.

Vaikka osa lupauksiin liittyvistä toimenpiteistä ja toimintatavoista on syntynyt koronakriisin sivutuotteina, lupaukset ovat edistyneet myös ennen koronakriisiä sekä koronakriisistä irrallisina. Lisäksi on todettava, että koronakriisi on myös heikentänyt ministeriöiden mahdollisuuksia tietoiseen ja pitkäjänteiseen kehittämistyöhön. 

”Hallituksen lupaukset kansalaisille politiikan uudistamisesta ovat olleet ohjenuoranamme koko hallituskauden, niin normaali- kuin poikkeusoloissa. Tietopohjaisen päätöksenteon, uudenlaisen vuorovaikutuksen ja hallinnon jatkuvan oppimisen tärkeys ovat olleet myös koronakriisin hoidossa avainasemassa. Samalla on pidettävä huolta pitkäjänteisestä politiikasta sekä siitä, että päätökset edistävät syrjimättömyyttä”, pääministeri Sanna Marin summaa lupausten merkitystä. 

Politiikan uudistamislupausten keskiössä on ihmisten mahdollisuus osallistua päätöksentekoon. Uudenlaisia ja erityisesti digitaalisia vuorovaikutuksen tapoja hyödyntämällä entistä useampi ihminen voi ottaa suoraan kantaa valmisteilla oleviin päätöksiin. Esimerkiksi huhtikuussa kansalaisilta pyydettiin kommentteja korona-exit-suunnitelmaan, ja niitä annettiin 2 141 kappaletta otakantaa.fi-palvelussa. Vastaukset analysoitiin, ja niistä saatua tietoa hyödynnettiin strategian viimeistelyssä. 

”Uudenlaisten vuorovaikutustapojen kokeilu ja käyttäminen jäävät varmasti hallinnon toimintatapoihin myös koronapandemian jälkeen. Lupausten toteuttaminen vaatii yksittäisten toimenpiteiden lisäksi myös toimintatavallista muutosta niin hallinnolta, kuin poliittisilta päätöksentekijöiltä”, raportin koostamisesta vastannut valtioneuvoston kanslian asiantuntija Riina Pursiainen kuvaa lupausten toteutuksen nykytilaa. 

Lisätietoja: erityisavustaja Elisa Gebhard, p. 0295 160 058 ja asiantuntija Riina Pursiainen, p. 050 470 9569, valtioneuvoston kanslia