Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Hallitus esittää ministereiden karenssiksi enintään 12 kuukautta

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 29.9.2022 14.02
Tiedote 564/2022

Hallitus antoi torstaina 29. syyskuuta eduskunnalle esityksen laiksi valtioneuvoston jäsenen tehtävään liittyvästä karenssista.

Lain nojalla voitaisiin rajoittaa enintään 12 kuukauden määräajaksi ministerin oikeutta siirtyä toimikautensa päätyttyä julkishallinnon ulkopuolisiin tehtäviin, jos ministerin asemassa on saatu julkisuutta rajoittavien säännösten suojaamaa tietoa, jota voidaan uudessa tehtävässä hyödyntää. Oikeutta voidaan rajoittaa myös, jos uuteen tehtävään siirtymisen voidaan muusta erityisestä syystä katsoa johtavan ilmeiseen eturistiriitaan ministerinä toimimiseen nähden. Edellytyksenä on kummassakin tapauksessa lisäksi, että uuteen tehtävään siirtymisen voitaisiin katsoa vaarantavan yleistä etua ja luottamusta hallitusvallan käyttöön. 

Ministerin olisi ilmoitettava aikomuksestaan siirtyä uuteen tehtävään perustettavalle karenssilautakunnalle, joka voisi määrätä karenssin. Karenssin ajalta maksettaisiin ministerin palkkiota vastaava korvaus.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2023.


Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300, [email protected] ja lainsäädäntöneuvos Päivi Pietarinen, p. 0295 160 354, [email protected], valtioneuvoston kanslia