Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Hallitus linjasi suomalaisten kotiuttamisesta al-Holin leiriltä

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 16.12.2019 19.10
Tiedote 678/2019

//Korjaus 17.12.2019 klo 12.30: kohdassa 3 "henkilö" korvattu sanalla "lapsi".// Hallitus linjasi tänään 16. joulukuuta suomalaisten kotiuttamisesta al-Holin leiriltä. Linjauksen pohjalta laaditaan valtioneuvoston periaatepäätös valtioneuvoston yleisistunnon hyväksyttäväksi ja merkittävien ulko- ja turvallisuuspoliittisten näkökohtien osalta TP-UTVAlle tiedoksi. Hallituksen selkeä tahtotila on kotiuttaa lapset niin pian kuin mahdollista.

Valtioneuvoston linjaukset suomalaislasten kotiuttamiseksi al-Holin leiriltä:

  1. Viranomaistoiminta pyrkii aktiivisesti kaikissa tilanteissa turvaamaan, että noudatetaan oikeusvaltioperiaatetta, perustuslakia ja Suomen muuta lainsäädäntöä sekä kansainvälistä oikeutta mukaan lukien ihmisoikeussopimukset, lasten oikeuksia koskevat sopimukset ja muu soveltuva kansainvälinen oikeus.
  2. Toimivaltainen viranomainen asiassa on ulkoministeriö ja ulkoministerin nimeämä erityisedustaja, joka johtaa viranomaistoimintaa ja siinä tehtävää viranomaisyhteistyötä sekä tekee kotiuttamisratkaisut Suomen lainsäädännön nojalla.
  3. Ratkaisut, joita toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä kunkin lapsen kotiuttamiseksi, perustuvat tapauskohtaiseen yksilölliseen harkintaan ja sitä toteuttaviin viranomaisarviointeihin ja päätöksiin.
  4. Viranomaistoiminnan tavoite on turvata kaikissa tilanteissa lapsen etu. Tämän takaamiseksi asiassa tehdään saumatonta yhteistyötä lastensuojeluviranomaisten kanssa lastensuojelulain nojalla.  
  5. Osana tapauskohtaista yksilöllistä harkintaa toimivaltainen viranomainen pyrkii kaikin käytössä olevin tiedoin ja toimin varmistamaan, ettei kotiutettavista henkilöistä koidu turvallisuusuhkaa Suomessa asuville henkilöille. Viranomaisten velvollisuuksiin kuuluu perustuslain mukaisesti myös menetellä niin, että Suomessa oleskelevien turvallisuus ei vaarannu. Perustuslaissa on turvattu jokaisen henkilökohtainen vapaus, koskemattomuus ja turvallisuus. Suomalaisviranomaiset antavat tarvittavan tuen ja tiedon harkintaa varten.
  6. Hallituksen lähtökohta on auttaa lapsia. Velvoitetta vapaaehtoisesti alueelle menneiden aikuisten avustamiseen ei ole.
  7. Suomessa toimivaltaiset viranomaiset tutkivat ja arvioivat mahdolliset rikosoikeudelliset vastuut.
  8. Hallitus arvioi tarpeet lainsäädännön muutoksiin liittyen terroristiseen toimintaan sekä tekee tarvittavat korjaukset lainsäädäntöön.
  9. Tämän linjauksen pohjalta ulkoministeriö uusii erityisedustajan mandaatin ja ulkoministeriön toimintalinjauksen.
  10. Tämä päätös on yleinen ohjaus, se ei ole oikeudellisesti velvoittava eikä se koske lastensuojelun tarvetta ja toimia yksilötasolla tai muutakaan yksilön oikeutta koskevaa asiaa.

Lisätietoja: Pääministerin kansainvälisten asioiden erityisavustaja Lauri Voionmaa, p. 050 421 0422 ja valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski, p. 040 536 4821, valtioneuvoston kanslia