Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Hallitus linjasi toimet arktisen politiikan toteuttamiseksi

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 7.4.2017 14.32
Tiedote 154/2017

Hallitus on linjannut toimenpiteet arktisen politiikan toteuttamiseksi. Suomi vahvistaa arktista ulko- ja EU-politiikkaansa, hyödyntää arktista osaamistaan, edistää kestävää matkailua sekä tukee liikenne- ym. infrastruktuurihankkeita alueella. Tavoitteet sisältyvät hallituksen viime viikolla hyväksymään arktisen strategian päivityksen toimenpidesuunnitelmaan.

Strategian painopistealueiden toimenpidesuunnitelmassa keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet on konkretisoitu sekä mahdollisuuksien mukaan aikataulutettu. Suunnitelman toteutumista seuraa ja siitä raportoi arktisten vastuuvirkamiesten verkosto hallituksen strategiasihteeristön koordinoimana.

Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajuus keskiössä

Arktisen ulko- ja EU-politiikan osalta keskeistä on Arktisen neuvoston 11.5. alkavan puheenjohtajuuden menestyksekäs hoitaminen. Suomi haluaa vahvistaa EU:n arktista politiikkaa ja pyrkii hyödyntämään sen tarjoamia rahoitus- ja muita mahdollisuuksia arktisilla ja pohjoisilla alueilla. Arktisen politiikan tulee olla yksi EU:n ulkosuhdetoiminnan painopistealueista.

Suomen puheenjohtajuusohjelman kehyksen muodostavat ilmastonmuutostyö ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Agenda 2030). Suomen puheenjohtajuuden kärkiteemoja ovat ympäristönsuojelu, viestintäyhteistyö, meteorologia ja koulutus.

Suomi ottaa huomioon myös alkuperäiskansojen roolin arktisessa yhteistyössä. Suomella on samaan aikaan vastuullaan Arktisen rannikkovartiostofoorumin ja suomalaisella toimijalla Arktisen talousneuvoston (AEC) puheenjohtajuus vuosina 2017- 2019. Tiivis yhteistyö eri foorumeiden kanssa tukee tavoitteita saada aikaan konkreettisia tuloksia.

Suomen kylmäosaamiselle haetaan kansainvälisiä markkinoita

Suomen arktinen kylmäosaaminen halutaan hyödyntää nykyistä paremmin. Arktisen herkkä ympäristö ja haastavat luonnonolosuhteet korostavat poikkeusolosuhteiden hallintaa. Suomen erityisosaamista ovat mm. ilmastonmuutoksen torjunta uusiutuvia energiaratkaisuja hyödyntämällä sekä merenkulun turvallisuus.

Kylmäosaamista nostetaan esille ns. broker-toiminnalla, joka selvittää suomalaisen osaamisen kansainväliset tarpeet. Suomi haluaa perustaa Euroopan avaruusjärjestön (ESA) osittain rahoittaman avaruushautomon hyödyntämään avaruusteknologiaa käytännön sovelluksissa. Meriturvallisuudessa ja talvimerenkulun alalla nostetaan esille Suomen koulutus- ja pelastusviranomaisten osaamista.

Arktisuus nähdään kilpailuvalttina matkailun markkinoinnissa. Suomi haluaa kehittää kestäviä matkailukohteita ohjelmalla, joka kunnioittaa paikallisyhteisöjä, kulttuureja ja luontoympäristöä. Ohjelman keskeinen tavoite on parantaa Suomen kansainvälistä tunnettuutta arktisena matkailumaana.

Laadukas digitaalinen ja fyysinen ympäristö luovat edellytykset suomalaisen arktisen osaamisen hyödyntämiselle ja liiketoiminnan kestävälle kasvulle arktisella alueella. Infrastruktuurin rakentamisessa keskeisessä osassa on Aasian ja Euroopan kasvukeskukset yhdistävä Koillisväylän kaapelihanke.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Nina Brander, p. 0295 160 347, valtioneuvoston kanslia (arktisen strategian päivityksen toimenpidesuunnitelma) ja arktinen suurlähettiläs Aleksi Härkönen, p. 0295 350 471, ulkoasiainministeriö (arktinen ulko- ja EU-politiikka).