Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Hallitusohjelma syntyy uudella tavalla

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 23.4.2015 9.54
Tiedote

Valtion ohjausjärjestelmän kehittämishanke, ns. OHRA-hanke teki tammikuussa joukon seuraavaa hallituskautta koskevia suosituksia, joiden tavoitteena on hallituksen toimien yhteiskunnallisen vaikuttavuuden parantaminen. Tätä kehitystyötä on jatkettu edelleen vuoropuhelussa poliittisten puolueiden kanssa. Puolueet ovat ilmaisseet halunsa ottaa käyttöön strategisen hallitusohjelman.

Valtioneuvoston kanslia ja valtiovarainministeriö ovat kehittäneet malleja uudelle hallitukselle strategisen hallitusohjelman ja hallituksen toimintasuunnitelman laatimisen tueksi. Osana tätä työtä on valmistunut alivaltiosihteeri Timo Viherkentän johdolla virkamiesehdotus hallituksen toimintasuunnitelman ja julkisen talouden suunnitelman valmistelun yhteensovittamisesta.

Ehdotettu hallituksen uusi strategiamalli

Hallituksen strategian muodostavat linjaava hallitusohjelma ja keinot täsmentävä hallituksen toimintasuunnitelma. Kun hallitusohjelma on hyväksytty, alkaa poliittisen johdon ja virkamiesjohdon tiiviissä vuorovaikutuksessa hallituksen toimintasuunnitelman valmistelu. Toimintasuunnitelma ja julkisen talouden suunnitelma (JTS) valmistellaan kesän aikana rinnakkain ja yhteensovittaen.

Osana hallituksen toimintasuunnitelmaa tehdään hallitusohjelmassa sovituille hallituksen tärkeimmille politiikkatavoitteille konkreettiset suunnitelmat, ns. politiikkapaketit. Pakettien kokoamista ohjaa koko hallitus. Niiden toimeenpanoa ohjaamaan nimetään vastuuministerit ja ohjaavat ministerityöryhmät toimintasuunnitelman hyväksymisen jälkeen alkusyksystä 2015.

Hallituksen toimintasuunnitelmasta päätetään syksyn alussa budjettiriihessä yhdessä julkisen talouden suunnitelman ja valtion talousarvioesityksen kanssa. Toimintasuunnitelma ja julkisen talouden suunnitelma annetaan syyskuussa eduskunnalle selontekona samanaikaisesti valtion vuoden 2016 talousarvioesityksen kanssa. Hallitus tarkistaa toimintasuunnitelmaa vuosittain kevätkaudella samaan aikaan julkisen talouden suunnitelman kanssa. Tarkistus annetaan eduskunnalle selontekona.

Raportti: Hallituksen toimintasuunnitelman ja julkisen talouden suunnitelman valmistelun yhteensovittaminen

Hallituksen uusi strategiaprosessi – mikä muuttuu?

  • video, haastateltavina valtiosihteerit Olli-Pekka Heinonen ja Martti Hetemäki

Lisää tietoa OHRA-hankkeen toimeenpanosta ja hallitusohjelmaneuvotteluihin valmistautumisesta täältä

Lisätietoja: valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 280 ja alivaltiosihteeri Timo Viherkenttä (raportti hallituksen toimintasuunnitelman ja JTS:n valmistelun yhteensovittamisesta), valtiovarainministeriö, p. 0295 530 780

hallitus hallitusneuvottelut