Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ilmastopolitiikan työllisyysvaikutuksia voidaan edistää työvoimapolitiikalla, koulutuksella ja TKI-panostuksilla

13.4.2021 10.15
Jukka Rapo/Kuvatoimisto Keksi/FIB
Jukka Rapo/Kuvatoimisto Keksi/FIB

Talousneuvostolle tilattu tutkimus tuottaa uutta tietoa ilmastopolitiikan ja työllisyyden välisestä yhteydestä. Mallilaskelmien valossa ilmastopolitiikan toimien arvioidaan heikentävän kokonaistyöllisyyttä lievästi pitkällä aikavälillä. Suurimmat vaikutukset ovat välillisiä ja näkyvät työvoimavaltaisilla toimialoilla. Positiivisia työllisyysvaikutuksia voidaan edistää lähivuosikymmeninä veroratkaisuilla, työvoimapolitiikalla ja koulutuksella. Lisäksi ilmastonmuutoksen hillintään liittyvien ns. vihreiden tuotteiden vienti voi tarjota Suomelle uusia menestymis- ja työllisyysmahdollisuuksia.

Vihreät toimet - ilmastopolitiikan vaikutuksia työllisyyteen -hankkeessa on tarkasteltu ilmastopolitiikan ja työllisyyden välisiä yhteyksiä, vihreiden tuotteiden markkinoita sekä julkisen talouden roolia ilmastopolitiikan työllisyysvaikutusten hallinnassa. Talousneuvostolle tilatun tutkimuksen ovat toteuttaneet Etla, Suomen ympäristökeskus ja Demos Helsinki. Osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa toteutetussa hankkeessa kuultiin laajasti yhteiskunnallisia sidosryhmiä.

Tutkimuksessa havaittiin, että Suomen muuta EU:ta tiukempi ilmastopolitiikka voi voimistaa negatiivisia työllisyysvaikutuksia. Tutkimuksen mukaan tuntuvimmat työllisyysvaikutukset kohdistuivat välillisesti aloille, jotka käyttävät paljon työvoimaa tai joissa työvoimakustannusten osuus on suuri. Työvoiman siirtymät olivat suurimmat matalimman koulutustason työtehtävissä ja vähäisimmät korkeimman koulutuksen työtehtävissä. Ilmastopolitiikan aiheuttamaa rakennemuutosta olisikin tutkijoiden mukaan pyrittävä tukemaan paitsi työvoimapolitiikalla, myös yleisellä koulutusasteen nostolla. Ilmastopolitiikan synnyttämä tuottavuuden kasvu voi tutkijoiden mukaan kasvattaa työllisyysvaikutusta.

Mallilaskelmien perusteella päästöverotulojen hyödyntäminen työmarkkinoita vääristävän verokiilan pienentämiseksi parantaa työllisyyttä. Työllisyyttä voitaisiin siten tukea siirtämällä verotuksen painopistettä työn verotuksesta ympäristöhaittoja aiheuttavan tuotannon ja kulutuksen verotukseen. 

Tasaisesti kasvavat vihreiden tuotteiden kansainväliset markkinat tarjoavat suomalaisille vientiyrityksille uusia menestymis- ja työllisyysmahdollisuuksia. Vientiyritysten näkemysten mukaan Suomen kunnianhimoinen hiilineutraalisuustavoite on hyödyllinen, jos Suomi profiloituu maailmalla ilmasto- ja ympäristöratkaisujen osaajana. Kilpailuaseman parantaminen edellyttää kuitenkin kehittyvien markkinoiden talouksien tuntemusta ja toisaalta julkista t&k-panostuksia, joilla tuetaan tutkimustulosten muuntumista laadukkaiksi innovaatioiksi.