Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Ministerarbetsgruppen för samordning av coronaåtgärder föreslår lindrade restriktioner

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 27.1.2022 22.11 | Publicerad på svenska 28.1.2022 kl. 10.35
Pressmeddelande 46/2022
Kuvassa ministeri Hanna Sarkkinen tiedotustilaisuudessa

Den 27 januari tog ministerarbetsgruppen för samordning av coronaåtgärder del av en översikt över smittläget och av myndighetsbedömningar av smittlägets utveckling. Ministerarbetsgruppen föreslår ändringar i de begränsningar som gäller restaurangernas verksamhet och lokaler och tillställningar med låg smittorisk.

På grund av omikronvariantens spridning har antalet smittfall förblivit högt på olika håll i landet. Inom intensivvården har antalet coronapatienter minskat i hela landet, men inom övrig specialiserad sjukvård är antalet patienter oförändrat. Fortfarande smittas också många av dem som är vaccinerade, men vaccinationerna skyddar mycket bra mot allvarliga symtom.

Med hänsyn till smittläget understryker ministerarbetsgruppen hur viktigt det är att man vaccinerar sig. Det är också viktigt att annars agera på ett coronasäkert sätt.

Begränsningarna av restaurangernas verksamhet lättas upp, coronapasset fortsatt på is

Ministerarbetsgruppen föreslår att begränsningarna av restaurangernas verksamhet lättas upp i fråga om så kallad lågriskverksamhet. Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är något annat än att servera alkohol faller inom ramen för lågriskverksamhet. Från och med den 1 februari ska serveringen i dessa restauranger upphöra senast klockan 20 och restaurangerna stänga klockan 21. Restauranger som i huvudsak serverar mat får dock fortfarande inte fylla mer än 75 procent av sina kundplatser.

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är att servera alkohol får servera till klockan 17 och hålla öppet till klockan 18. Begränsningen av antalet kundplatser förblir oförändrad, vilket innebär att restaurangerna får ta in högst hälften av det tillåtna maximiantalet kunder.

Restaurangerna befrias inte från begränsningar som gäller antalet kundplatser eller serverings- och öppettiderna även om de kräver att kunderna visar upp covidintyg som så kallat coronapass. Restaurangerna har dock fortfarande rätt att kräva ett giltigt covidintyg av sina kunder.

Det föreslås att coronapasset förblir lagt på is i ytterligare två veckor. Avsikten är att förordningar om begränsning av restaurangernas verksamhet och av användningen av covidintyget som coronapass ska utfärdas vid statsrådets allmänna sammanträde fredagen den 28 januari.

Lokaler och tillställningar med låg smittorisk

Ministerarbetsgruppen föreslår att social- och hälsovårdsministeriet ska styra regionförvaltningsverken och kommunerna att upphäva förbud mot lokaler och tillställningar med låg smittorisk från och med den 1 februari.

De regionala myndigheterna fattar beslut om eventuella lindrigare hälsosäkerhetsåtgärder beroende på epidemiläget i regionen. Smittorisken är låg bland annat på bibliotek, museer och teatrar och vid offentliga tillställningar med bestämda sittplatser. 

Restriktionerna ska ses över igen under vecka 6.
  
Ytterligare information:
Hanna Hänninen, specialmedarbetare, [email protected]
Taneli Puumalainen, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Satu Koskela, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]