Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Lainsäädännön arviointineuvosto
Kotikuntalakiesityksen vaikutuksia on arvioitu hyvin

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 4.12.2023 13.37
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon valtiovarainministeriölle laista kotikuntalaiksi. Lakiehdotus on perusteellisesti valmisteltu. Lakiehdotuksen vaikutuksia ja erilaisia vaihtoehtoja on käsitelty monipuolisesti ja huolellisesti.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kotikuntalaki. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että väestötietojärjestelmään tehtävät kotikuntamerkinnät ovat ajantasaisia ja paikkansapitäviä, jotta muut viranomaiset voivat omissa ratkaisuissaan luottaa niihin. Uudessa kotikuntalaissa ihmisten kotikunta määräytyisi pitkälti voimassa olevaa lakia vastaavasti.

Lakiehdotuksesta käy selkeästi ilmi tarpeet lainmuutokselle. Lakiehdotuksen muiden toteuttamisvaihtoehtojen ja niiden vaikutusten kuvausta arviointineuvosto pitää esimerkillisenä. Valittua keinoa on perusteltu ja lisäksi on arvioitu nollavaihtoehtoa eli arvioitu vaikutukset siinä tilanteessa, että mitään muutosta ei tehtäisi.

Lakiehdotuksessa on arvioitu pääosin hyvin ehdotetun sääntelyn vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Lakiehdotuksessa tulisi kuitenkin arvioida kotikunnan saamisen vaikutusten lisäksi kotikuntamerkinnän menettämisen ja poistamisen vaikutuksia lapsille ja nuorille. Mitä muita vaikutuksia kotikuntamerkinnän menettämisellä tai poistamisella voisi olla lasten ja nuorten etuun ja oikeuksiin kuin se, että kotikuntaan sidottuja palveluja ja etuuksia joutuisi odottamaan kauemmin?

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu kotikuntalakia ja eräitä siihen liittyviä lakeja koskevasta hallituksen esityksestä (hankenumero: VM125:00/2021), jonka valtiovarainministeriö toimitti arviointineuvoston käyttöön sähköpostitse 20.11.2023.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos täyttää kiitettävästi lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen vaatimukset. Arviointineuvostolla on vain vähäisiä lisäysehdotuksia hallituksen esitysluonnokseen.

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Essi Römpötti, arviointineuvoston sihteeri, p. 0295 160 125 ja  arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston pääsihteeri, p. 0295 160 202.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.