Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Lainsäädännön arviointineuvosto
Kotitalouksien velkaantumisen rajoittamisen konkreettisia vaikutuksia arvioitava

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 10.5.2022 13.56
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon valtiovarainministeriölle kotitalouksien velkaantumisen rajoittamista koskevasta esityksestä. Esitys on pääosin hyvin valmisteltu, mutta vaikutusarvioita tulisi vielä täydentää.

Esityksessä ehdotetaan, että uudisrakennettujen asuntoyhteisöjen luoton määrä rajoitettaisiin enintään 60 prosenttiin uusien myytävien asunto-osakkeiden velattomasta hinnasta. Näiden lainojen enimmäistakaisinmaksuaika olisi 30 vuotta. Myös asunto-omaisuuteen liittyvän kuluttajaluoton takaisinmaksuaika olisi 30 vuotta. Lisäksi maksukyvyttömyysriskien hallintaa parannetaan kuluttajaluotonannossa.

Esitys sisältää useita hyvin tehtyjä osioita, esimerkiksi nykytilan kuvaus on havainnollinen ja siinä perustellaan hyvin tarve lainmuutokselle. Eri vaihtoehtoja tavoitteen saavuttamiseksi on punnittu hyvin ja lähdemateriaalia on käytetty esimerkillisesti. Arviointineuvosto pitää onnistuneena myös kansainvälistä katsausta kotitalouksien velkaantumisen hillitsemisestä käytetyistä keinoista eri Euroopan maissa.

Arviointineuvosto kiinnittää huomiota, että esityksessä ei käsitellä kuluttajaluottojen maksukyvyttömyysriskin sääntelyn vaikutuksia kuluttajille. Arviointineuvosto katsoo, että esityksessä tulisi arvioida, millaiset kotitaloudet erityisesti hyötyisivät esityksestä ja millaisia vaikutuksia esityksellä olisi niille kotitalouksille, joiden velkaantuminen on muuttumassa ongelmalliseksi.

Arviointineuvosto katsoo, että esityksessä tulisi mahdollisuuksien mukaan arvioida suuntaa antavasti, kuinka monet kotitaloukset eivät saisi jatkossa lainaa toivomallaan laina-ajalla, ja kuinka monia asuntosijoittajia muutokset voisivat koskea. Esityksessä tulisi selventää alueellisia vaikutuksia.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto liittyy hallituksen esitysluonnokseen kotitalouksien velkaantumista rajoittavaksi lainsäädännöksi (VM119:00/2018).

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos vastaa pääosin säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että hallituksen esitystä täydennetään neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 202.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.