Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Kriisiviestinnän kehittämistyöryhmän raportti esittää suosituksia kansalaisviestinnän tueksi

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 20.1.2023 13.40
Tiedote

Valtioneuvoston kanslia asetti syksyllä 2021 työryhmän kehittämään viranomaisten kansalaisille suunnattua kriisiviestintää. Työryhmä valmisteli nyt valmistuneeseen loppuraporttiin suositukset kansalaisviestinnän tehostamiseen.

Työryhmä esittää kansalaisviestinnän kehittämiseksi viranomaisten viestintävalmiuden tehokkaampaa koordinaatiota, jotta resursseja voidaan kriisitilanteessa suunnata nopeasti akuutteihin tarpeisiin. Työryhmä suosittelee päivittämään yhteiset viestintäohjeet, kuten valtionhallinnon viestintäsuosituksen ja tehostetun viestinnän ohjeen. Päivityksessä pitäisi ottaa huomioon informaatioympäristön muutos ja henkisen kriisinkestävyyden vahvistaminen. Myös kohdeyleisöjen parempi tuntemus ja monikielinen viestintä parantavat kansalaisviestinnän saavutettavuutta kriisitilanteessa.

Työryhmä selvitti lisäksi malleja valtionhallinnon ja viranomaisten yhteiseksi viestintäratkaisuksi, joka kokoaisi kriisitilanteessa kansalaisille tarkoitetut ohjeet ja muut sisällöt yhteen paikkaan ja helpottaisi ajankohtaisen tiedon löydettävyyttä ja saavutettavuutta. Vastaava malli on käytössä muun muassa Ruotsissa ja Virossa. Työryhmän mukaan yhteinen kriisiviestintäratkaisu edellyttää vielä erillistä päätöstä ja resursointia.

Työryhmään kuului ministeriöiden, virastojen ja aluehallinnon viestinnän asiantuntijoita. Työn pohjana käytettiin Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaa ja suosituksia koronapandemian ensimmäisestä vaiheesta. Kokemuksia ja havaintoja koronapandemian ja muiden kriisitilanteiden viestinnästä kerättiin mm. kyselyin ja haastatteluin viranomaisviestijöiltä, sidosryhmiltä ja kansalaisilta.

Lisätietoja: viestintäpäällikkö Päivi Tampere, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 911