Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Kuntien kestävän kehityksen seurantaa helpotetaan – tarjolla ilmainen seurantatyökalu vuodelle 2019

Kestävän kehityksen toimikuntavaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 20.2.2019 10.22
Tiedote 101

Valtioneuvoston kanslian Sitoumus 2050 -hanke tarjoaa ilmaisen kestävän kehityksen seurantatyökalun kunnille, jotka ovat tehneet kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen. Työkalu tarjotaan vuoden 2019 ajaksi. Sitoumuksen on tehnyt jo yli 100 kuntaa ja nyt uusia kuntia kutsutaan mukaan kestävän kehityksen työhön.

Kaikki Sitoumus2050-kunnat saavat MayorsIndicators-palvelun käyttöönsä. Palvelu tuottaa tietoa muun muassa ympäristön ja hyvinvoinnin kehityksestä kunnissa. Se pohjautuu globaaliin kestävän kehityksen toimintaohjelmaan Agenda2030:een ja sen 17 kestävän kehityksen tavoitteeseen.

”Kaupungeilla ja kunnilla on keskeinen ja tärkeä rooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa Suomessa. Tarjolla oleva työkalu auttaa Sitoumus2050-kuntia seuraamaan kestävän kehityksen toteutumista ja antaa entisestään vauhtia kestävän kehityksen työhön”, kertoo johtava asiantuntija Marja Innanen valtioneuvoston kansliasta.

MayorsIndicators-palvelun sisältämien indikaattoreiden avulla kunnat voivat paitsi seurata edistymistään kestävän kehityksen eri osa-alueilla myös verrata kehitystään muihin kuntiin Suomessa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa. Palvelun avulla voi tarkastella esimerkiksi kunnan huoltosuhdetta, palkkatasa-arvoa, hiilinielupotentiaalia ja työpaikkojen moninaisuutta. Kaiken kaikkiaan palvelu kattaa yli 70 vertailukelpoista indikaattoria kaikilta kestävän kehityksen osa-alueilta. Palveluun on koottu kaikkien Suomen kuntien tiedot julkisista tietolähteistä.

”Haluamme kannustaa kuntia entistä tavoitteellisempaan ja tehokkaampaan kestävän kehityksen työhön. Tarjolla olevalla palvelulla haluamme myös innostaa uudet kunnat mukaan kestävän kehityksen edelläkävijöiksi ja tekemään toimenpidesitoumuksen. Palvelu tarjotaan kaikille tänä vuonna mukaan tuleville kunnille”, Innanen kertoo.

Kunnat saavat myös koulutus- ja tukipalvelun käyttöönsä. Palvelun tuottaa valtioneuvoston kanslian tuella MSDI Oy.

Palvelusta kiinnostuneet Sitoumus2050 –kunnat ja kaupungit voivat ilmoittautua palvelun käyttäjiksi ottamalla yhteyttä [email protected]

Aiheesta järjestetään 4. maaliskuuta klo 14 webinaari: Kuntien kestävän kehityksen indikaattorit – seurantatyökalu Sitoumus2050 –kunnille.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus (Sitoumus2050) tarjoaa konkreettisen työkalun kestävän kehityksen edistämiseen ja seurantaan. Eri tahot, kuten kunnat, yritykset, järjestöt, hallinto, oppilaitokset ja kansalaiset, antavat kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksia kansallisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Sitoumukset ovat konkreettisia, uutta luovia, mitattavia ja seurattavia, ja niitä on annettu yli 1500 kpl kaikilta yhteiskunnan eri sektoreilta. Sitoumus2050 on työkalu myös globaalin kestävän kehityksen toimenpideohjelman Agenda2030n toteuttamiseen.

Lisätietoja: johtava asiantuntija Marja Innanen, p. 040 777 5582, valtioneuvoston kanslia