Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Arviointineuvosto: Lähestymiskiellon tehostaminen on huolellisesti valmisteltu, mutta lapsivaikutuksia pitäisi tarkentaa

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 8.8.2022 11.18
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon oikeusministeriölle hallituksen esityksen luonnoksesta lähestymiskiellon tehostamisesta. Luonnos on sujuvasti kirjoitettu. Myös asiaa tuntematon saa siitä vaivatta käsityksen lainmuutoksen tarpeesta, tavoitteista ja keskeisistä ehdotuksista. Taloudellisten vaikutusten laskelmat ovat perusteelliset.

Lakiehdotuksen tavoitteena on parantaa lähestymiskiellon tehokkuutta, vähentää lähestymiskiellon rikkomista ja lisätä erityisesti lähisuhdeväkivallan uhrin turvallisuutta. Lakiehdotuksessa esitetään muun muassa, että pidättämiseen oikeutettu virkamies voisi määrätä väliaikaisen lähestymiskiellon omasta aloitteestaan ja tukipalveluihin ohjaamista lähestymiskieltoasioissa tehostettaisiin.

Tuomioistuinmaksulakia muutettaisiin siten, että lähestymiskiellon hakijalta ei perittäisi maksua silloinkaan, kun hakemus hylätään tai asia jää sillensä. Lisäksi uutena keinona vaarassa olevan henkilön suojelemiseksi otettaisiin käyttöön sähköisesti valvottu lähestymiskielto.

Viranomaistehtävien kuvaus yhdessä taloudellisten vaikutusten kanssa antaa hyvän käsityksen viranomaisvaikutuksista. Yksityiskohtaiset kustannusvaikutukset lähestymiskiellon tehostamisesta on arvioitu hyvin ja läpinäkyvästi.

Lakiehdotuksessa voisi tarkentaa lähestymiskieltohakemusten taustalla olevia tilanteita ja syitä sekä kuvata tyypillistä suojeltavaa sekä lähestymiskieltoon määrättävää. Esitysluonnoksessa tulisi syventää vaikutusten arviointia erilaisten uhrien näkökulmasta. Esityksessä tulisi arvioida, miten lakiehdotus parantaa niiden suojelun tarpeessa olevien asemaa, joiden henkeä ja turvallisuutta uhkaa suurempi joukko, kuten esimerkiksi perhe tai suku, eikä yksittäinen tekijä. 

Lakiehdotuksen lapsivaikutuksia tulisi selostaa tarkemmin. Vaikuttaisiko lakiehdotus käytännössä lapsen mahdollisuuteen tavata lähestymiskieltoon määrättyä vanhempaansa? Entä miten esitys suojaa konkreettisesti lapsia väkivallalta tai sen uhalta?

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto liittyy hallituksen esitysluonnokseen lähestymiskiellon tehostamisesta (hankenumero: OM015:00/2020).

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos vastaa pääosin säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että hallituksen esitystä täydennetään neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417, erityisasiantuntija Annika Collin, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 589 ja arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 202.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.