Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Makeisten ja jäätelön vero poistetaan vuonna 2017

Valtioneuvoston viestintäosasto
29.9.2015 9.44
Tiedote 517/2015

Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti 29. syyskuuta, että makeisilta ja jäätelöltä poistetaan vero vuoden 2017 alusta. Verotuottomenetyksen korvaavista keinoista päätetään viimeistään vuoden 2017 talousarviopäätösten yhteydessä, jottei julkisen talouden alijäämä tule kasvamaan.

Virvoitusjuomista on kannettu Suomessa valmisteveroa vuodesta 1940. Makeisten valmistevero otettiin uudelleen käyttöön vuonna 2011 ja samalla veron piiriin otettiin jäätelö. Vero on tullinimikesidonnainen ja veron tavoite valtiontaloudellinen. Virvoitusjuomista veropohjaan kuuluvat maitoa lukuun ottamatta laajasti kaikki sellaisenaan nautittavat alkoholittomat juomat kuten limonadit, energiajuomat, makeutetut ja makeuttamattomat vedet, erilaiset mehut sekä kasvis- ja hedelmäjuomat. Vuoden 2015 verotuotoksi arvioidaan yhteensä 256 miljoonaa euroa, joista juomista kertyy 147 miljoonaa euroa sekä makeisista ja jäätelöstä 109 miljoonaa euroa.

Verosta on tehty komissiolle kaksi valtiontukikantelua. Toistaiseksi epävirallisessa menettelyssä komissio on ilmoittanut Suomelle, että se pitää nykymuotoista, tullinimikkeisiin sidottua ja valtiontaloudellisin perustein kannettavaa veroa valtiontukisääntöjen vastaisena. Vero ei komission mukaan kohtele samankaltaisia tuotteita veron tavoitteen kannalta neutraalisti ja sisältää siksi valtiontueksi katsottavaa valikoivaa verotukea veron ulkopuolelle jääville tuotteille. Komissio katsoo, että muutokset veropohjaan ovat välttämättömiä. Jos verojärjestelmän katsotaan sisältävän kiellettyä valtiontukea, riskinä on veron takaisinperintä veron ulkopuolelle jääneiltä tuotteilta kymmeneltä vuodelta korkoineen.  

Veropohjan laajentaminen uusiin tuoteryhmiin merkitsisi lisääntyvää hallinnollista taakkaa veron piirissä oleville toimijoille eikä välttämättä ratkaisisi neutraalisuusvaatimusta.

Virvoitusjuomien vero säilytetään, mutta veronalaisten tuotteiden piiriä tarkistetaan. Hallituksen esitys muutoksista annetaan myöhemmin.

Lisätietoja: hallitusneuvos Merja Sandell, p. 0295 530 191, valtiovarainministeriö