Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Meripolitiikan tavoitteet Suomen EU-puheenjohtajakaudella

valtioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 20.9.2019 12.10
Uutinen

EU:n yhdennetyllä meripolitiikalla (Integrated Maritime Policy) on keskeinen merkitys kestävän eurooppalaisen tulevaisuuden rakentamisessa. Suomi pyrkii vaikuttamaan EU-puheenjohtajamaana sekä muissa kansainvälisissä yhteyksissä aktiivisesti kansainväliseen merten hallinnointiin, suojeluun ja kestävän käytön edistämiseen. Suomen puheenjohtajakauden tavoitteena on laatia EU:n neuvoston päätelmät, joissa määritellään EU:n yhteiset linjaukset meripolitiikan painopisteille.

Neuvoston meripolitiikkapäätelmät on viimeksi laadittu vuonna 2017, jolloin niissä keskityttiin siniseen kasvuun liittyviin asioihin. Tällä kertaa tavoitteena on, että päätelmissä käsitellään ainakin ilmastonmuutoksen ja valtamerten välistä yhteyttä, kestävään siniseen talouteen liittyviä asioita sekä arktisen alueen erityiskysymyksiä. EU:n meripolitiikkaa käsitellään yhdennetyn meripolitiikan puheenjohtajan tukiryhmässä, jonka on määrä kokoontua neljä kertaa Suomen puheenjohtajakauden aikana.

Miksi merialueiden hyvinvointi ja EU:n yhdennetyn meripolitiikan siihen tähtäävät toimet ovat niin merkityksellisiä? Meret peittävät 71 prosenttia maapallomme pinta-alasta ja merelliset ekosysteemit luovat edellytykset monille taloudellisille ja ympäristöllisille palveluille, jotka ovat ihmisille elintärkeitä. Meriin kohdistuu kuitenkin jatkuvasti yhä enemmän paineita. Esimerkiksi ilmastonmuutoksesta johtuva merten lämpeneminen ja merijään sulaminen, merten happamoituminen, roskaantuminen, luonnon monimuotoisuuden väheneminen, rehevöityminen sekä ylikalastus ovat kaikki uhkia, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan konkreettista globaalia yhteystyötä. Suomi haluaa olla mukana rakentamassa tätä yhteistyötä, jonka tavoitteena on edistää maapallomme merien kestävää kehitystä.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Jussi Soramäki, 040 754 1898 ja erityisasiantuntija Nina Brander, 040 823 8492, valtioneuvoston kanslia