Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Ministeri Tuppurainen: Suomeen on hyvä investoida

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 18.2.2021 10.04
Kolumni

Metsä Groupin ilmoittama Kemin biotuotetehtaan investointipäätös oli iloinen uutinen koko Suomelle ja erityisesti Kemin sekä koko Perämerenkaaren alueelle. Parhaillaan on tiedossa muutama muukin jätti-investointi, joiden kohteeksi harkitaan Suomea. Mediatietojen perusteella UPM:n mahdollisen uuden biojalostamon yksi vaihtoehto on Kotka ja Neste tekee päätöksen mahdollisen tulevan uusiutuvan polttoaineen jalostamon sijaintipaikasta tänä keväänä. Ratkaisu tehdään Porvoon ja Rotterdamin välillä.

Nesteen kehitys on jo nyt osa suomalaista teollisuushistoriaa suorastaan uskomattomana menestystarinana. Yhtiön rohkea uudistuminen ja pitkäjänteiset investoinnit tutkimus- ja kehitystyöhön ovat tuottaneet tulosta ja niitä voi pitää esimerkkinä koko teollisuudellemme. Valtio-omistaja on toiminut vastuullisesti ja tukenut yhtiön strategiaa koko ajan. Tavoitteemme on pitkäjänteinen omistaja-arvon kasvattaminen yhteiskuntavastuullisella toiminnalla. Tuotekehityksen tuloksista voivat nyt kaikki osakkeenomistajat nauttia. Valtiolla on Nesteessä strateginen, Suomen huoltovarmuuteen liittyvä intressi.
 
Entä voisiko tulevan jätti-investoinnin osalta valtio omistajana pakottaa pörssiyhtiö Nesteen investoimaan Suomeen? Lyhyt vastaus on ei. Hyvän hallintotavan mukaan investointipäätökset kuuluvat yhtiön hallituksen ja toimivan johdon toimivaltaan. Osakeyhtiöitä koskevan lainsäädännön mukaan kaikkia osakkeenomistajia on kohdeltava yhdenvertaisesti, jolloin kukaan ei voi sanella yhtiön edun vastaisia päätöksiä. Hyvän hallintotavan kunnioittaminen on luonnollisesti erityisen tärkeää valtio-omisteisissa pörssiyhtiöissä, joiden uskottava toiminta perustuu riippumattomuuteen omistajien intresseistä. 

Uskon, että yhtiön hallitus tekee huolellista valmistelutyötä, kaikki osakkeenomistajat huomioiden, pohtiessaan seuraavan laitosinvestoinnin sijaintipaikkaa. Suomalaisena omistajana, valtio-omistuksen painoarvolla, toivon, että löytyy kokonaistaloudellinen malli, jossa yhtiö voisi perustellusti päättää sijaintipaikaksi Porvoon. Suurimman omistajan roolissa olen käynyt useita keskusteluja yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan kanssa asiasta, joilla on hyvin tiedossa valtio-omistajan näkökulma. 

Omistajaohjausministerin rooliin ei kuulu etujen ajaminen yksittäisille valtio-omisteisille yhtiöille. Siksi on tärkeää, että regulaatiota ja verotusta käsitellään eri ministeriöissä. Suomessa on osaamista suurten kansainvälisten investointien houkuttelusta, ja on syytä odottaa, että osaamme houkutella myös ns. omien kansainvälisten yhtiöidemme investointeja. Vaikka maamme on kaukana suurista markkinoista, voimme ja haluamme kompensoida tätä haittaa muun muassa osaavalla henkilöstöllä, maailmanluokan innovaatiojärjestelmällä, hyvällä infrastruktuurilla ja toimivalla julkisella hallinnolla. 

Marinin hallitus kääri hihansa alusta asti ja on valmiina edistämään kaikin mahdollisin keinoin investointien saamista Suomeen. Onnistunut koronaviruksen torjunta on pehmentänyt iskua kansantaloudellemme ja olemme valmiita hyödyntämään vahvaa taloudellista asemaamme investointien lisäämiseksi. Kasvun, investointien ja hyvinvoinnin perustekijät alkavat olla kasassa, kun huomataan, että työllisyystoimia on tehty jo nyt edellisen hallituksen verran, vaikka vaalikauden puoliväli on vasta käsillä.