Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ministerien työnjakoon tarkistuksia

Valtioneuvoston viestintäosasto 28.5.2015 18.13
Tiedote 277/2015

Hallitusneuvottelijat sopivat torstaina 28. toukokuuta tarkennuksista ministeriöiden väliseen työnjakoon.

Lisätietoja: Riina Nevamäki, p. 040 705 2593

KESKUSTA

Pääministeri

Pääministeri käsittelee VNK:ssa osan valtioneuvoston EU-sihteeristön asioista ja muut VNK:n asiat omistajaohjausasiat mukaan lukien. Pääministeri käsittelee valtioneuvoston EU-sihteeristölle kuuluvista asioista Eurooppa-neuvostoon liittyvät asiat, Euroopan unionin perussopimusten muuttamista koskevat asiat sekä Euroopan unioniin liittyvät nimitysasiat.

Pääministeri huolehtii perustuslain nojalla valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelun ja käsittelyn yhteensovittamisesta. Pääministerillä on erityinen vastuu kokonaiskoordinaatiosta ministeriöiden toimialoilla digitalisaatioon, normien purkuun ja kokeilutoimintaan liittyen.

Elinkeinoministeri

Elinkeinoministeri toimii TEM:n päällikkönä ja käsittelee TEM:in asiat lukuun ottamatta oikeus- ja työministerille kuuluvia asioita.

Liikenne- ja viestintäministeri

Liikenne- ja viestintäministeri toimii LVM:n päällikkönä ja käsittelee sille kuuluvat asiat. Lisäksi hän käsittelee OM:n asioista Ahvenanmaan maakunnan itsehallintoa koskevat asiat.

Perhe- ja peruspalveluministeri

Perhe- ja peruspalveluministeri käsittelee sosiaali- ja terveyspalveluosastolle kuuluvat asiat, ei kuitenkaan lääkehuoltoa koskevia asioita, sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osastolle kuuluvat asiat samoin kuin tasa-arvoasiat.

Maatalous- ja ympäristöministeri

Maatalous- ja ympäristöministeri toimii sekä maa- ja metsätalousministeriön että ympäristöministeriön päällikkönä ja käsittelee näille ministeriöille kuuluvat asiat.

Kunta- ja uudistusministeri

Kunta- ja uudistusministeri käsittelee VM:n kunta- ja aluehallinnon asiat, henkilöstö- ja hallintopolitiikan asiat, julkisen hallinnon ICT-toiminnot sekä valtiovarain controller- toiminnolle kuuluvat asiat sekä tilastointia koskevat asiat. Lisäksi hän vastaa VNK:ssa selvitys- ja tutkimustoiminnasta sekä valtion sektoritutkimuksen tavoitteiden yhteensovittamisesta päätöksenteon tueksi.

PERUSSUOMALAISET

Ulkoasiainministeri

Ulkoasiainministeri toimii UM:n päällikkönä ja käsittelee UM:n asiat arktiset asiat mukaan lukien mutta lukuun ottamatta ulkomaankauppa- ja kehitysministerille kuuluvia asioita.  Ulkoasiainministeri käsittelee lisäksi VNK:n toimialalla ne valtioneuvoston EU-sihteeristölle kuuluvat asiat, jotka eivät kuulu pääministerille.

Ulkoasiainministeri toimii pääministerin ensimmäisenä sijaisena.

Oikeus- ja työministeri

Oikeus- ja työministeri toimii OM:n päällikkönä ja käsittelee OM:n asiat. Lisäksi hän käsittelee TEM:in asioista tieto-osastolle, työllisyys- ja yrittäjyysosastolle sekä työelämä- ja markkinaosastolle kuuluvat asiat.

Puolustusministeri

Puolustusministeri käsittelee PLM:n asiat.

Sosiaali- ja terveysministeri

Sosiaali- ja terveysministeri käsittelee muut sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat asiat.

KOKOOMUS

Valtiovarainministeri

Valtiovarainministeri toimii VM:n päällikkönä ja käsittelee VM:n asiat lukuun ottamatta kunta- ja uudistusministerille kuuluvia asioita.

Opetus- ja kulttuuriministeri

Opetus- ja kulttuuriministeri käsittelee OKM:n asiat.

Sisäministeri

Sisäministeri käsittelee SM:n asiat.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri käsittelee kauppapolitiikkaa koskevat asiat ja kehitysyhteistyötä koskevat asiat sekä pohjoismaisen yhteistyön asiat.

hallitus hallitusneuvottelut