Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Oikeusneuvos, oikeustieteen tohtori Niilo Jääskinen aloittaa Suomen tuomarina unionin tuomioistuimessa

Statsrådets kommunikationsavdelning 7.10.2019 10.57
Tiedote 503/2019

Oikeustieteen tohtori, varatuomari Niilo Jääskinen aloittaa 7.10.2019 toimikautensa unionin tuomioistuimen tuomarina. Valtioneuvosto päätti Jääskisen ehdokkuudesta 13.9.2018. EU:n tason arviointikomitea antoi ehdokkuudesta myönteisen lausunnon, minkä jälkeen EU:n jäsenvaltioiden hallitusten edustajat tekivät nimityspäätöksen 1.2.2019.

Unionin tuomioistuimessa on 28 tuomaria eli yksi kustakin jäsenvaltiosta. Tuomareiden toimikausi on kuusi vuotta, ja se on uudistettavissa. Jääskisen toimikausi kestää kaksi vuotta, koska kyseessä on unionin tuomioistuimen suomalaistuomarina vuodesta 2002 toimineen Allan Rosaksen 7.10.2015 alkaneen kuuden vuoden toimikauden loppuosa.

Ennen siirtymistään unionin tuomioistuimeen Jääskinen toimi korkeimmassa hallinto-oikeudessa oikeusneuvoksena. Vuosina 2009-2015 hän toimi unionin tuomioistuimessa julkisasiamiehen tehtävässä. Hänellä on ollut useita merkittäviä oikeudellisia tehtäviä valtionhallinnossa. Hänellä on myös runsaasti akateemista tuotantoa EU-oikeuden alalta.

Euroopan unionin tuomioistuin on Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission ohella yksi keskeisistä EU:n toimielimistä. Siihen kuuluu kaksi Luxemburgissa toimivaa tuomioistuinta: unionin tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin. Unionin tuomioistuin huolehtii EU:n ylimpänä tuomioistuimena siitä, että EU:n perussopimuksia ja EU-säädöksiä tulkittaessa ja sovellettaessa noudatetaan lakia.

Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 319 ja lainsäädäntöneuvos Heidi Kaila, p. 0295 160 313, valtioneuvoston kanslia