Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Oletko kokenut hankaluuksia etuusasioinnissa? – Vastaa kyselyyn

Perusturvan ja toimeliaisuuden uudistushanke 12.11.2018 13.45
Oletko kokenut hankaluuksia etuusasioinnissa? – Vastaa kyselyyn

Vaikeuttaako byrokratia sosiaaliturvassa elämääsi? Jos näin on, kerro ongelmatilanteistasi ja siitä, mitä asialle sinun mielestäsi voitaisiin tehdä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Kelan byrokratian purkutyössä, jota tehdään osana poikkihallinnollista Toimi-hanketta.

Kysely: Byrokratialoukut – totta vai tarua?

Kysely on avoinna marraskuun loppuun saakka.

Byrokratian purkutyössä tarkastellaan lyhyen ja pitkän aikavälin tähtäimellä byrokratian purkamisen mahdollisuuksia. Osana tätä työtä Kela toteutti syksyllä  2018 kyselyn, joka keräsi palvelu- ja ratkaisuasiantuntijoiden ja asiantuntijalääkäreiden näkemyksiä siitä, mitkä tilanteet aiheuttavat eniten asiakkaille byrokraattista haittaa eri palvelujen ja järjestelmien välillä.

Kelan palveluasiantuntijoiden ja ratkaisuasiantuntijoiden kokemuksen mukaan ongelmia esiintyy eniten perustoimeentulotuki- ja työttömyysetuusasioissa, Kelan asiantuntijalääkäreiden mukaan sairauspäiväraha-asiat ovat ongelmallisimpia. Suurimmaksi syyksi hankaluuksiin osoittautui kelalaisten mukaan se, että Kelassa joudutaan odottamaan etuushakemusten liitteiden saapumista. 74% Kelan palveluasiantuntijoista oli joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että sosiaaliturvassa esiintyvä byrokratia haittaa merkittäväsi kansalaisten elämää. Mitä mieltä sinä olet?

Etuuspalvelujen lakiyksikön päällikkö Mia Helle Kelasta esitteli kyselyn tuloksia keskustelutilaisuudessa 7. marraskuuta Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa. Helle nosti esiin myös mahdollisia ratkaisuehdotuksia haasteisiin. Kommenttipuheenvuorot tilaisuudessa käyttivät mm. työttömyysturva-asiantuntija Petja Eklund YTK:stä ja pääjohtaja, Toimi-projektiryhmän jäsen Antti Koivula TTL:stä. Keskustelun veti yhteen muutosjohtaja, Toimi-projektiryhmän jäsen Tomi Ståhl Kelasta.

Tallenne: Keskustelutilaisuus liiallisen byrokratian purkamisesta 7.11.2018

Mia Helle – Kyselyn tuloksia: Missä ovat pahimmat kapeikot ja solmukohdat?
Tomi Ståhl – Yhteenveto