Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen: Det är viktigt att samförstånd nåddes om Uniper

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 22.7.2022 12.54 | Publicerad på svenska 22.7.2022 kl. 14.33
Pressmeddelande 444/2022

Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen, som vikarierar statsministern, anser det vara viktigt att Fortum och dess dotterbolag Uniper samt Tysklands regering har enats om åtgärder för att stabilisera Unipers situation och trygga människors tillgång till energi i Europa.

”Vid bedömningen av lösningarna i Uniperkrisen har statens primära mål som ägare varit att bidra till att man hittar en sådan lösning där statens ägarvärde i Fortum bevaras och utvecklas bäst. Enligt vår bedömning är det resultat som nu nåtts och som Fortums styrelse efter noggrant övervägande och noggrann analys har godkänt den bästa möjliga kompromissen under dessa omständigheter och inom denna tidsplan. Finska statens åsikt som Fortums största ägare var att lösningen inte ska inbegripa ytterligare finansiering från Fortum eller finska staten och att Fortums redan beviljade delägarlån på 4 miljarder euro och moderbolagsborgen på 4 miljarder euro till Uniper förblir i kraft. Dessa mål uppnåddes i förhandlingarna.”

”Vi förde en intensiv diskussion med mina tyska ministerkolleger om situationen och jag anser att det är viktigt att alla parter kan godkänna slutresultatet. I Finland har regeringens finanspolitiska ministerutskott förordat den lösning som nu har nåtts", säger minister Tuppurainen.

Ytterligare information: Vesa Vuorenkoski, statssekreterare, tfn 040 7426082, Maija Strandberg, finansråd, tfn 050 4078423, Jyri Rantala, biträdande kommunikationsdirektör, tfn 050 5633029, och Emilia Tervonen, specialmedarbetare, tfn 050 5520676.

Tytti Tuppurainen