Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Omistajaohjausministeri: Veikkauksen oltava huolellinen hankinnoissaan

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 12.5.2020 14.00
Tiedote 330
Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen on teettänyt ulkopuolisen, riippumattoman oikeudellisen arvion Veikkaus Oy:n pelimoottorisopimuksen jatkoon liittyvästä hankintakokonaisuudesta. Ylen MOT-ohjelmassa käsiteltiin 27.1.2020 yhtiön tekemää hankintapäätöstä. Ministeri Tuppurainen pyysi asiasta selvityksen yhtiön hallitukselta jo aikaisemmin ja se julkaistiin 20. helmikuuta 2020.

Veikkaus muutti keskuspelijärjestelmäänsä koskevaa sopimusta vuonna 2018 kilpailuttamatta tätä sopimusmuutosta. Valtioneuvoston kanslian ulkopuolinen ja riippumaton oikeudellinen neuvonantaja, asianajotoimisto Bird & Bird, teki arvion tämän päätöksen lainmukaisuudesta hankintalain kannalta tarkasteltuna sekä arvioi tarpeellisessa määrin Veikkauksen hallituksen toimintaa osakeyhtiölain säännösten valossa.

Pelimoottorisopimusta koskenutta muutosta tehdessään Veikkaus sovelsi selvityksensä mukaan hankintalain lisätöitä tai -palveluja koskevaa oikeuttamisperustetta. Ulkopuolisen neuvonantajan raportin mukaan annettujen tietojen perusteella kyseisen oikeuttamisperusteen soveltuminen on mahdollista ja näin ollen Veikkaus on voinut omassa päätöksenteossaan nojautua tällaiseen tulkintaan.

Neuvonantaja toteaa, että 2017 voimaantullut hankintalaki on yhä varsin uusi ja muutossopimuksia koskevien säännösten tulkinta- ja soveltamiskäytäntö osin vasta muotoutumassa. Päätöksentekoaikaan vuonna 2018 ei kyseisen oikeuttamisperusteen osalta ollut vielä tiedossa yhtään kotimaista oikeustapausta. Edellä mainitun hankintalain oikeuttamisperusteen edellytysten täyttyessä yhtiön hallitukselle ei voi syntyä vastuuta hankintalain vastaisen menettelyn pohjalta.

”Kaikilta valtionyhtiöiltä edellytetään avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Edellytän Veikkaukselta tarkkaavaisuutta hankinnoissaan. Lähtökohtaisesti hankinnat tulee kilpailuttaa tai varovaisuusperiaatteen mukaisesti niistä tulee julkaista suorahankinta- tai hankintamuutosilmoitus. Näin tulee toimia myös tapauksissa, missä kilpailuttamisvelvoitteeseen liittyy tulkinnanvaraisuutta”, linjaa omistajaohjausministeri Tuppurainen.

Valtio-omistaja pitää tärkeänä hankintalain tavoitteena olevaa markkinoiden kilpailullisuuden lisäämistä.

”Veikkauksen tulee jatkaa hankintojensa kilpailuttamista suunnitelmallisesti. Tämän mukaisesti nyt tarkasteltu kokonaisuus kilpailutetaan vuonna 2024”, sanoo ministeri Tuppurainen.

Omistajaohjaus teetti ulkopuolisen ja riippumattoman selvityksen omaan käyttöönsä omistajan päätöksenteon tueksi. Hankintalain valvontavastuu kuuluu Kilpailu- ja kuluttajavirastolle.

Lisätietoja: Valtiosihteeri Olli Koski, [email protected], 050 541 9645, finanssineuvos Esko Pyykkönen, [email protected], 050 325 4822, ministerin haastattelupyynnöt: erityisavustaja Emilia Tervonen, [email protected], 050 5520676