Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Statsminister Marin offentliggjorde Finlands globala jämställdhetsåtgärder i Paris

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 30.6.2021 19.41
Pressmeddelande 425/2021
Fotograf: Nikolai Jakobsen

Statsminister Sanna Marin offentliggjorde Finlands åtaganden för att främja global jämställdhet vid ett toppmöte som inleddes i Paris den 30 juni. Evenemanget Generation Equality Forum arrangeras av Frankrikes president Emmanuel Macron, Mexiko och FN.

Generation Equality Forum utgör startskottet för den femåriga kampanjen Generation Equality, som samordnas av FN:s jämställdhetsorganisation UN Women och som har som mål att globalt påskynda jämställdhet mellan könen. Kampanjen omfattar sex aktionsgrupper. Finland är en av ledarna för en aktionsgrupp som främjar jämställdhet inom teknologi och innovationer.
 
Finland och andra aktörer inom Generation Equality offentliggjorde i dag i Paris sina egna åtaganden för att nå de gemensamt överenskomna jämställdhetsmålen.
 
Finlands nationella åtaganden syftar till att minska könsklyftorna i fråga om utbildning och arbete inom teknikbranschen och skapa trygga onlinemiljöer till exempel genom att man ingriper i könsrelaterat nätvåld. Dessutom ska finansieringen för nya innovationer utökas och tekniska lösningar utnyttjas i större utsträckning som stöd för hälso- och sjukvården. Finland deltar också i de gemensamma åtaganden som man enats om med FN:s barnfond Unicef. Dessutom stöder Finland även andra aktionsgruppers arbete med åtaganden som bland annat har som mål att främja sexuell och reproduktiv hälsa och eliminera nätvåld.

Finland stöder Generation Equality -kampanjens mål med sammanlagt 150 miljoner euro. 

Statsminister Marin, som talade vid öppningsceremonin för Generation Equality Forum, betonade att teknik måste utnyttjas för att främja jämställdhet.
 
”Vi behöver samarbete mellan alla parter för att främja jämställdheten med tanke på både kvinnor och män. Ett samhälle som är bra för kvinnor och flickor är ett bra samhälle för alla. Det här synsättet har möjliggjort Finlands framgång”, sade statsminister Marin i sitt anförande.

” Min generation vet vilka stora möjligheter tekniken kan erbjuda oss. Men tekniken kan endast leda till framsteg i fråga om jämställdhet där den finns tillgänglig. Endast tillsammans kan vi överbrygga den digitala klyftan mellan könen, skapa säkra digitala utrymmen och säkerställa en jämlik framtid som gagnar alla”, fortsatte statsminister Marin.

Generation Equality är en kampanj med flera aktörer där handlingsplaner för jämställdhet genomförs i samarbete med regeringar, företag, organisationer och ungdomsrörelser. Ett antal finländska organisationer har redan anslutit sig till kampanjen, men egna åtaganden för jämställdhet kan ingås under hela kampanjperioden.
 
Ytterligare information: Lauri Voionmaa, specialmedarbetare (internationella ärenden), tfn 0295 160 306, och Pirita Ruokonen, specialmedarbetare, tfn 0295 160 091, statsrådets kansli