Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Pääministeri Sanna Marinin puhe tasavallan presidentille 10.12.2019

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 10.12.2019 16.25
Puhe 659/2019

Herra tasavallan presidentti, ärade republikens president!

Vanha hallitus on eronnut ja uusi hallitus aloittaa. Hallitustunnustelujen ja -neuvottelujen jälkeen hallitus jatkaa samalla ohjelmalla ja samoilla hallituspuolueilla.

Nyt on katsottava eteenpäin ja vahvistettava suomalaisten luottamusta tulevaisuuteen.

Osallistavan ja osaavan Suomen hallitusohjelma esiteltiin kesällä. Uusi hallitus jatkaa sen toteuttamista määrätietoisesti ja vakaasti.

Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, joka on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävä. Haluamme uudistaa ja vahvistaa hyvinvointivaltiota.

Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisesta lapsesta voi tulla mitä vain ja jossa jokainen ihminen voi elää ja vanheta ihmisarvoisella tavalla.

Suomi ei tule neljässä vuodessa valmiiksi, mutta se voi tulla paremmaksi. Sen eteen me teemme töitä joka päivä.
Finland blir inte färdigt på fyra år, men Finland kan bli bättre. Vi jobbar för det varje dag.

Viestini on tänään ennen kaikkea se, että uusi hallitus on jokaisen suomalaisen asialla. Vähennämme eriarvoisuutta ja parannamme tasa-arvoa. Panostamme osaamiseen ja koulutukseen. Huolehdimme ihmisten turvallisuudesta.

Suomalaiset voivat luottaa siihen, että ongelmiin löydetään ratkaisut ja että ratkaisut ovat vastuullisia ja oikeudenmukaisia.

Kotimaan lisäksi toimimme eturivin vaikuttajana Euroopan unionissa. Olemme sitoutuneet aktiiviseen ulkopolitiikkaan, jota tasavallan presidentti johtaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.


Nyt on astuttava rohkeasti eteenpäin. Luottamus syntyy aina tekojen kautta. Työmme alkaa tänään.

Ärade republikens president, på den tillträdande regeringens vägnar tackar jag Er för Er hälsning   och det stöd Ni utlovat. Jag ber Er ta emot regeringens hälsning och försäkran om dess högaktning.
 

Arvoisa tasavallan presidentti,

nyt työnsä aloittavan hallituksen puolesta kiitän Teitä tervehdyksestänne ja lupaamastanne tuesta. Vastaanottakaa hallituksen tervehdys ja kunnioituksen vakuutus.

Marinin hallitus Sanna Marin hallitus