Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Talouspolitikka-kirjoitussarja
Pääsihteeri Pekka Sinko: Kansainväliset arvoketjut – Suomi kääntyi sisäänpäin, riippuvuus Kiinasta kasvoi

Valtioneuvoston viestintäosasto 30.11.2016 12.05
Uutinen

Talousneuvoston pääsihteeri Pekka Sinko käsittelee tänään 30. marraskuuta julkaistussa Talouspolitiikka-kirjoitussarjan kirjoituksessaan tavaroiden ja palvelujen tuotantoon liittyvien arvoketjujen kansainvälistymistä ja ilmiön vaikutuksia Suomeen.

Millaisilla tuotteilla ja kenen kanssa Suomi käy kauppaa arvoketjujen verkostossa? Miten arvoketjuistuminen on vaikuttanut Suomen kauppakumppanien keskinäisriippuvuuteen ja vientivetoisen kasvun edellytyksiin Suomessa? Etlan ja talousneuvoston sihteeristön tuore tutkimus etsii vastauksia näihin kysymyksiin ja tarjoaa uutta mielenkiintoista tietoa Suomen ulkomaankaupan rakenteesta ja riippuvuussuhteista.

Yksi tutkimuksen keskeisiä havaintoja on, että kotimaisen arvonlisän osuus Suomen viennistä on merkittävästi alentunut. Lisäksi finanssikriisin jälkeen viennin volyymi on alentunut yhtä aikaa kotimaisuusasteen kanssa. Tämä kombinaatio on ollut myrkkyä viennin kasvuvaikutukselle ja Suomesta on tullut entistä suljetumpi talous. Samalla kun ulkomaisen kysynnän kokonaisvaikutus Suomen talouskasvuun on pienentynyt, Suomen riippuvuus eräiden yksittäisten maiden, erityisesti Kiinan loppukysynnästä on kasvanut, Sinko kirjoittaa.

Protektionismin nousu ja monenkeskisten vapaakauppasopimusten kohtaama vastatuuli ovat tekijöitä, jotka saattavat lähitulevaisuudessa uhata erityisesti Suomen kaltaisten pienten maiden ja niissä toimivien yritysten edellytyksiä kytkeytyä kansainvälisiin arvoketjuihin ja hyötyä niistä, Sinko arvioi.

Pääsihteeri Sinkon blogi

Suomi globaaleissa arvoketjuissa -raportti

Talousneuvoston Talouspolitiikka-kirjoitussarjassa neuvoston jäsenet ja asiantuntijat kirjoittavat talouden ajankohtaisista kysymyksistä sekä taustoittavat talousneuvostossa käsiteltäviä asioita.