Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Kolumni
Palkitsemisen yritysvastuukriteerit yhtiökokouksiin

valtioneuvoston viestintäosasto 18.11.2021 13.51
Kolumni

Omistajaohjausvirkamiehen näkökulmasta viime viikonlopun ja alkuviikon puheenaihe oli 1,5 asteen tavoite. Asiaa täytynee hivenen avata, sillä kyseessä on valtion omistajaohjaukselle tärkeä asia.

Glasgow’n ilmastokokouksen yksi perusviesteistä oli, että maapallon keskilämpötilan nousun rajoittaminen 1,5 asteeseen ei ole onnistunut. Joidenkin arvioiden mukaan tällä hetkellä ollaan noin 2,5-3 asteen vauhdissa, eikä se riitä pysäyttämään ilmaston lämpenemistä.

Valtioneuvoston huhtikuussa 2020 julkistetussa omistajapoliittisessa periaatepäätöksessä todetaan, että valtio-omisteisten yhtiöiden edellytetään ottavan huomioon tavoite hiilineutraalista Suomesta 2035 ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 1,5 asteeseen. Lisäksi valtio-omistaja odottaa yhtiöiltä yritysvastuun integroimista palkitsemiseen.

Periaatepäätöksessä todetaan myös, että yhtiöiden tulee raportoida ilmastonmuutoksen liiketoimintavaikutuksista sekä asettamistaan ilmastotavoitteista ja tehdyistä toimenpiteistä sekä muiden asettamiensa mitattavien yritysvastuutavoitteiden saavuttamisesta ja tehdyistä toimenpiteistä yhtiökokouksissa.

Toisin sanoen valtio-omistajan selkeänä tavoitteena ja vaatimuksena on, että vastuullisuuden tulee jalkautua konkreettisesti osaksi valtio-omisteisten yhtiöiden johdon palkitsemisjärjestelmiä. Valtio-omistaja edellyttää, että yhtiöt raportoivat asiasta kevään 2022 yhtiökokouksissa.

Selkeyden vuoksi on syytä todeta, että vastuullisuudessa ei ole kysymys ainoastaan ympäristövastuusta, vaan myös taloudellisesta ja sosiaalisesta vastuusta. Ilmastoon liittyvät asiat ovat kirjaimellisesti olosuhteiden pakosta nyt voimakkaasti esillä. Mutta koska palkitseminen kuuluu yhtiöiden hallitusten vastuulle, on yhtiöissä paras osaaminen siitä, mitä vastuullisuuskriteerejä käytetään ja raportoidaan.

Miksi näin? Siksi, että se vaikuttaa omistaja-arvoon. Palkitsemisjärjestelmissä on tyypillisesti omat kriteerit esimerkiksi kasvulle ja kannattavuudelle. Nyt tulee olla myös vastuullisuudelle.

Petri Vihervuori
finanssineuvos
 

Kolumni