Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Lainsäädännön arviointineuvosto
Paloturvallisuuslaitteita koskeva esitys laadukkaasti valmisteltu

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 30.11.2023 11.30
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon sisäministeriölle paloturvallisuuslaitteita koskevasta esityksestä. Vaikutuksia yrityksille ja viranomaisille on arvioitu perusteellisesti. Arviointineuvostolla on vain vähäisiä tarkennusehdotuksia esitysluonnokseen.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi paloturvallisuuslaitteita koskeva laki. Siinä säädettäisiin paloilmoittimien ja automaattisten sammutuslaitteistojen vaatimuksista, asennus- ja huoltotöistä, tarkastuksesta sekä tuotevaatimuksista esimerkiksi käsisammuttimille ja palovaroittimille. Laki sisältäisi säännökset toiminnanharjoittajien velvoitteista, viranomaisten tehtävistä ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimivaltuuksista. 

Esityksestä saa hyvän kuvan ehdotusten taloudellisista vaikutuksista sekä vaikutuksista yritysten toiminnan järjestämiseen ja uusien yritysten alalle tuloon. Yritysvaikutusten arvioinnissa on hyödynnetty sääntelytaakkalaskuria. Myös vaikutuksia viranomaisten toimintaan on käsitelty perusteellisesti.

Arviointineuvosto katsoo, että esitystä voisi vielä jäsennellä selkeämmäksi, jolloin vaikutusarvioinneista saataisiin selkeämmät ja tiiviimmät. Vaikutuksia ympäristölle voitaisiin konkretisoida mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi esityksessä tulisi tarkentaa, vähentävätkö ehdotukset todennäköisesti hätäkeskukseen kytkettyjen paloilmoittimien kautta tulevia vikahälytyksiä.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu eräistä paloturvallisuuslaitteista ja siihen liittyviä lakeja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (hankenumero: SM036:00/2017), jonka sisäministeriö toimitti arviointineuvoston käyttöön 14.11.2023.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos täyttää kiitettävästi lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen vaatimukset. Arviointineuvostolla on vain vähäisiä lisäysehdotuksia hallituksen esitysluonnokseen. 

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Birgitta Hämäläinen, arviointineuvoston sihteeri p. 0295 160 676 ja arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston pääsihteeri p. 0295 160 202.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.