Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Parlamentaarinen TKI-työryhmä pyytää näkemyksiä TKI-järjestelmän nykytilasta

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 30.8.2022 14.13
Uutinen

Parlamentaarinen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) työryhmä kartoittaa laaja-alaisesti TKI-kentän toimijoiden näkemyksiä TKI-järjestelmän nykytilasta ja erityisesti keskeisistä kehittämiskohteista. Kysely toteutetaan otakantaa.fi -palvelussa.

Valtioneuvosto asetti parlamentaarisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työryhmän huhtikuussa 2022. Työryhmän päätehtävänä on laatia pitkäjänteinen vaalikautta pidempi T&K-rahoituksen suunnitelma. Suunnitelmassa määritellään T&K-rahoituksen suuntaamisen peruslinjaukset ja täsmennetään rahoituksen käyttöä. Suunnitelman tarkoituksena on myös vahvistaa sitoutumista pitkäjänteiseen T&K-rahoituksen ja -järjestelmän kehittämiseen.

Kysely tukee työryhmän tilannekuvatyötä, ja kyselyn vastauksia hyödynnetään pitkäjänteisen T&K-rahoituksen suunnitelman laadinnassa. Työryhmä toivoo TKI-kentän toimijoiden runsasta osanottoa.

Kysely on auki 18.9. asti. 

Lisätietoja: Työryhmän pääsihteeri, tiedeasiantuntija Antti Pelkonen, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 533, [email protected]