Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Philippe Aghion: Julkiset TKI-panostukset maksavat itsensä takaisin

30.9.2021 11.12
Kuva: Laura Kotila / VNK
Kuva: Laura Kotila / VNK

Kansainvälisesti tunnettu ranskalainen taloustieteilijä Philippe Aghion kannustaa suomalaisia panostamaan rohkeammin tutkimus- ja kehittämisinvestointeihin julkisen talouden velkaantumisesta huolimatta. Oikein suunnatut ja hallinnoidut TKI-panostukset maksavat itsensä pitkällä aikavälillä takaisin korkeamman tuottavuuden ja talouskasvun myötä.

Jotta TKI-panostusten vaikuttavuus voidaan varmistaa, on Aghionin mielestä tärkeää kehittää koko innovaatioekosysteemiä mukaan lukien koulutus-, kilpailu- ja elinkeinopolitiikka. Institutionaalisten ja yksityisten sijoittajien lisäksi kokonaisuus edellyttää vahvaa perustutkimusta. Innovaatiot ja niiden synnyn taustalla olevat osaajat ovat ylisukupolvisen laadukkaan koulutuksen tulosta. Aghionin mukaan Euroopan maiden kannattaa pitää kiinni vahvasta yhteiskunnan turvaverkosta, joka kannustaa korkean riskin innovaatio- ja yritystoimintaan.

Philippe Aghion puhui 29. syyskuuta parlamentaarisen TKI-työryhmän seminaarissa, jossa kuultiin tutkimus-ja kehitystyön ja innovaatiopolitiikan kansainvälisiä huippunimiä. Tilaisuudessa alustivat myös OECD:n tiede-, teknologia- ja innovaatio -osaston varajohtaja Dirk Pilat sekä Lundin yliopiston professori Sylvia Schwaag Serger. Talousneuvoston sihteeristö osallistuu parlamentaarisen TKI-työryhmän sihteeristötyöhön ja kantoi päävastuun seminaarin toteuttamisessa. 

Lisätietoa seminaarista ja alustukset löytyvät TKI-työryhmän verkkosivuilta.