Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Poliisiammattikorkeakoulun selvitys antaa kokonaisvaltaisen tilannekuvan maahanmuutosta ja turvallisuudesta

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 17.2.2016 10.11
Tiedote 62/2016

Miten kasvava maahanmuutto vaikuttaa yhteiskunnalliseen turvallisuuteen ja viranomaistyöhön? Miten kotouttamista tulisi kehittää? Muun muassa näihin kysymyksiin pyritään vastaamaan Poliisiammattikorkeakoulun johdolla valmistuneessa raportissa "Maahanmuutto ja turvallisuus - arvioita nykytilasta ja ennusteita tulevaisuudelle".

Raportissa käydään läpi maahanmuuttoon liittyvät keskeiset turvallisuusilmiöt ja tulevaisuuden haasteet kuten kotouttaminen ja maahanmuuttajien työllistyminen. Tutkijoiden mukaan monet aiemmin hiljaiset signaalit ja trendit ovat voimistuneet vuoden 2015 aikana. Mukana on myös uusia aiemmin tuntemattomia haasteita kuten levottomuudet vastaanottokeskuksissa ja vastaanottokeskuksiin kohdistuneet viharikokset.

– Ajankohta hankkeen toteuttamiselle oli haastava. Viime vuoden aikana toimintaympäristö muuttui kiivaasti ja trendien kehitys sai uutta vauhtia. Aineiston keräämistä jatkettiin aivan hankkeen loppumetreille saakka, jotta saatiin mahdollisimman ajantasainen tilannekuva, hankkeen tutkija, dosentti Pirjo Jukarainen kuvailee.

Kotouttaminen ja työelämän jakautuminen isoja haasteita

Raportissa käsitellään maahanmuuttoon liittyviä riskejä ja tarvetta ennakoida niitä. Huolestuttavia riskitekijöitä ovat esimerkiksi väkivaltainen radikalisoituminen ja työelämän jakautuminen matalapalkkaisiin maahanmuuttaja-ammatteihin. Huolestuttavaa on myös, että Suomi on onnistunut OECD-maista heikoiten toisen sukupolven maahanmuuttajien kouluttamisessa ja integroimisessa työelämään.

Toisaalta Suomessa on etnistä ja ulkomaalaisuuteen perustuvaa syrjintää vähemmän kuin EU- ja OECD-maissa keskimäärin eikä sitä juurikaan esiinny työelämässä. Ulkomaalaistaustaiset luottavat myös poliisiin ja oikeuslaitokseen sekä ihmisiin yleensä enemmän kuin suomalaiset keskimäärin. Selvällä enemmistöllä ulkomaalaistaustaisista on vähintään yksi suomalainen ystävä ja useimmat kokevat elämänlaatunsa hyväksi.  

Hankkeella haettiin poikkihallinnollista ja -tieteellistä tietoa ja kokonaisvaltaista tilannekuvaa maahanmuutosta ja turvallisuudesta. Selvitys tukee viranomaisten ennaltaehkäisevää toimintaa ja kotouttamistoimien kehittämistä. Selvitys toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa ja se tehtiin vuoden 2015 aikana yhteistyössä Tilastokeskuksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Maahanmuutto ja turvallisuus – Arvioita nykytilasta ja ennusteita tulevaisuudelle -raportti

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta

Lisätietoja: Hankkeen projektipäällikkö, dosentti Kari Laitinen (virkavapaalla), p. 0295 16001 (valtioneuvoston keskus) ja tutkija, dosentti Pirjo Jukarainen, p. 0295 483 226, [email protected], Poliisiammattikorkeakoulu sekä tutkimuspäällikkö Anu Castaneda, p. 0295 247 848, [email protected] ja tutkimuspäällikkö Päivikki Koponen, p. 0295 248 868, [email protected], Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (UTH- ja Maamu -tutkimusosiot)