Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Sää- ja ilmastoriskejä tulisi hallita tehokkaasti

statsrådets kommunikationsavdelning
Julkaisuajankohta 2.12.2016 9.57
Tiedote 525/2016

Yhteiskunnan toimivuuden ja turvallisuuden ylläpitäminen edellyttää aktiivista varautumista sään ääri-ilmiöihin. Varautumisessa tulee ottaa huomioon, että ilmastonmuutos voi muuttaa sään ääri-ilmiöitä, niiden esiintymistiheyttä ja voimakkuutta. Näin varautuminen sään ääri-ilmiöihin on myös osa sopeutumista ilmastonmuutokseen. ELASTINEN-tutkimushankkeessa tuotettiin kokonaiskuva sää- ja ilmastoriskien hallinnasta ja arvioitiin keinoja edistää näiden riskien hallintaa eri toimialoilla.

- Sää, ilmasto, ja ilmastonmuutos aiheuttavat merkittäviä riskejä eri toimijoille ja toimialoille. Siksi on tärkeää tunnistaa vaikutukset, jakaa niihin liittyvää tietoa ja parantaa sää- ja ilmastoriskien hallintaa Suomessa”, toteaa Ennakoiva lyhyen aikavälin sää-, talous- ja ilmastoriskien hallitseminen -hankkeen (ELASTINEN) projektipäällikkö Hilppa Gregow Ilmatieteen laitoksesta.

Sää- ja ilmastoriskien hallintaa tukemaan tarvitaan uudenlaisia tiedon keruun, jakamisen ja tuottamisen tapoja. Esimerkiksi tiedon jakaminen sääilmiöiden vaikutuksista yhteiskunnan eri toimijoiden kesken mahdollistaisi uudenlaisten varoituspalvelujen kehittämisen. Nykyistä monipuolisempi ja helpommin saatavilla oleva tieto parantaisi mahdollisuuksia arvioida ja hallita sää- ja ilmastoriskejä sekä kykyä sopeutua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.

- Sää- ja ilmastoriskien hallintatoimia tulisi valita ja arvioida myös taloudellisen tehokkuuden näkökulmasta, koska toimista aiheutuu sekä kustannuksia että hyötyjä, korostaa Ilmatieteen laitoksen tutkija Karoliina Pilli-Sihvola.

- Sää- ja ilmastoriskien hallinnassa pitää muistaa, että Suomi ei ole erillinen saareke, vaan ilmaston vaihtelevuus ja muutos saattavat laukaista kansainvälisiä kriisejä, jotka voivat heijastua myös Suomeen. Tällaisia ovat esimerkiksi ankaran kuivuusjakson tai laajojen tulvien aiheuttamat vaikutukset ruoan tai muiden hyödykkeiden hintaan ja saatavuuteen, muistuttaa professori Mikael Hildén Suomen ympäristökeskuksesta. Arvioimalla säännöllisesti miten nämä heijastevaikutukset voivat syntyä, niihin voidaan reagoida tarvittaessa nopeastikin.

Sää- ja ilmastoriskien hallinta avaa myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tällaisia ovat esim. ennakkovaroitus- ja seurantajärjestelmien kehittäminen. Näihin liittyy sekä laitteita että palveluita, joiden avulla voidaan parantaa sekä yhteiskuntien yleistä varautumista ääri-tilanteisiin että eri sektoreiden kykyä reagoida oikein sään ääri-ilmiöiden sattuessa.

ELASTINEN-hankkeen toteuttivat Ilmatieteen laitos (koordinaattori), Helsingin yliopisto, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Gaia Consulting Oy. Hankkeessa selvitettiin sää- ja ilmastoriskien hallinnan tilaa Suomessa, arvioitiin riskienhallintakeinoja sekä eri toimijoiden roolia. Lisäksi tarkasteltiin, miten hallinnan kustannuksia ja hyötyjä arvioidaan sekä miten riskienhallinta voidaan kääntää liiketoiminnaksi. Hankkeen tulosten perusteella annettiin suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia ja tunnistettiin toimien toteuttajatahoja.

ELASTINEN-hanke sekä sen loppuraportti ja osaraportit on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa:

Keinot edistää sää- ja ilmastoriskien hallintaa (loppuraportti)

Taloudellisesti tehokkaampaa sää- ja ilmastoriskien hallintaa Suomessa (osaraportti)

Ilmastonmuutoksen heijastevaikutukset Suomeen (osaraportti)

Sää- ja ilmastoriskien hallinta ja tietolähteet Suomessa (osaraportti)

Lisätietoja 

Projektipäällikkö: yksikönpäällikkö Hilppa Gregow, Ilmatieteen laitos, Ilmastokeskus, p. 0295 393 510, hilppa.gregow (at) fmi.fi

Ilmastonmuutoksen heijastevaikutukset: professori Mikael Hildén, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 173, mikael.hilden (at) ymparisto.fi

Sää- ja ilmastoriskien taloudelliset arviointimenetelmät: tutkija Karoliina Pilli-Sihvola, Ilmatieteen laitos, p. 0295 392 151, karoliina.pilli-sihvola (at) fmi.fi

Sää- ja ilmastoriskien hallinta ja tietolähteet: ryhmäpäällikkö, erikoistutkija Heikki Tuomenvirta, Ilmatieteen laitos, p. 0295 394 122, heikki.tuomenvirta (at) fmi.fi

Alueelliset sääriskit ja sään ääri-ilmiöt: ryhmäpäällikkö, tutkija Antti Mäkelä, Ilmatieteen laitos, p. 050 301 1988, antti.makela (at) fmi.fi

Viestintä: tiedetoimittaja Sanna Luhtala, Ilmatieteen laitos p. 0295 392 178, sanna.luhtala (at) fmi.fi

ELASTINEN-hankkeen verkkosivut

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi