Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Satakunta-hanke – tutkimusta sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi

Terveet tilat -hanke
Julkaisuajankohta 20.6.2019 9.45
Satakunta-hanke – tutkimusta sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi

Satakunta-hanke on Turun yliopiston työterveyden ja ympäristölääketieteen ohjelma, joka pyrkii ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen ja kiinteistöjen kunnon parantamiseen moniulotteisen interventio-ohjelman avulla.

Tiistaina 4. kesäkuuta hankkeen johtaja, professori Tuula Putus kertoi hankkeesta ja sen edistymisestä Terveet Tilat 2028 -ohjelman sidosryhmien edustajille. Esittely pohjusti keskustelua Satakunta-hankkeesta ja sisäilmaan liittyvistä teemoista yleisemminkin.

Hankkeen lähtökohdat

Putus painotti tutkimuksen pitkäjänteisyyttä, mikä näkyy myös sopimuskuntien kanssa toteutettavasta Satakunta-hankkeessa. Hanke käynnistettiin virallistesti vuonna 2018, mutta aineistoa on kerätty jo yhdentoista vuoden ajan esimerkiksi lasten ja eri ammattiryhmien parissa. Nyt käynnissä on Putuksen mukaan tutkimuksen kliininen vaihe, jossa terveysalan asiantuntijoista koostuva ryhmä kerää aineistoa uudella klinikkabussilla. Tuloksia saadaan lähivuosina, mutta hanke jatkuu vuoteen 2028. Putus vertasikin tutkimusta ultrapitkän matkan juoksuun, jossa hätiköinti ei kannata.

Putus kertoi itse kiinnostuneensa tutkimuksesta, koska näki sen mahdollisuutena lievittää ihmisten huolta. Tieteen tulisikin hänen mukaansa ohjata sisäilmaan liittyvää päätöksentekoa ja auttaa oireilevia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Oireet ja niiden kehittymisen Putus esitti pyramidin ja siihen liitettävän aikajanan avulla. Oireiden pahenemiseen vaikuttavat Putuksen mukaan geneettinen alttius ja elinympäristö, joten sekä terveys että rakennustekniikka on huomioitava tutkimuksessa.

Pitkän matkan yhteistyötä

Molemminpuolisen luottamuksen rakentaminen kuntien kanssa on keskeinen osa Satakunta-hanketta. Kiinnostus hankkeeseen osallistumiseen on ollut laajaa, mutta kuntien tietotaso ja resurssit vaihtelevat suuresti. Hanke pyrkiikin huomioimaan kuntien erilaiset tiedot ja valmiudet, jotta yhteistyö olisi mielekästä kaikille osapuolille. 

Kuntayhteistyön lisäksi Putus korosti hankkeen monialaisuutta. Hankeryhmä on herättänyt laajaa kiinnostusta, ja yhteistyötä tehdään monipuolisesti erilaisten toimijoiden kanssa. Putus toivoi kuitenkin tulevaisuudessa vuorovaikutuksen syventämistä etenkin rakennusalan kanssa, sillä tutkimustuloksien saavuttaminen on joukkuelaji.

Kommentteja ja keskustelua

Hankkeen ajankohtaisesta tilanteesta kuuleminen oli antoisaa ja herätti aktiivista keskustelua. Kommenttien ja tarkennuksien lisäksi ajatuksia vaihdettiin tutkimusprosesseista, niiden tuloksista ja sisäilmatutkimuksen ulottuvuuksista. Keskustelijat kiittelivät keskustelun moniulotteisuutta ja olivat yhteisymmärryksessä tutkitun tiedon merkityksellisyydestä ja ihmisten auttamisesta. Satakunta-hankkeen laajempia tutkimustuloksia odotettiin yleisön keskuudessa uteliaina, ja Putus kertoi, että ne julkaistaan tieteellisten artikkeleiden muodossa.

Keskustelun lopuksi Terveet Tilat 2028 -ohjelman hankejohtaja ja keskustelun puheenjohtaja Marika Paavilainen tiivisti tilaisuuden annin toteamalla, että ajatuksien jakaminen edistää yhteistä tavoitetta terveistä tiloista. Vastaavat tilaisuudet saavatkin varmasti jatkoa, sillä teema puhuttaa ja hankkeiden edetessä toiminnasta sekä tuloksista on lisää kerrottavaa.

Kommentteja tilaisuudesta tai Terveet Tilat 2028 -ohjelmasta voit jättää Twitterissä @TerveetTilat tai sähköpostilla [email protected]

Tallenne 4.6. järjestetystä tilaisuudesta