Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Anslag för utrednings- och forskningsverksamhet kan nu sökas

Statsrådets kommunikationsavdelningStatsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
21.10.2019 11.00
Pressmeddelande 550/2019

Den 21 oktober 2019 öppnade statsrådets kansli ansökan om anslag för utrednings- och forskningsverksamhet som stöder statsrådets beslutsfattande (totalt 2 875 000 euro). Anslag kan sökas för utrednings- och forskningsprojekt kring 18 teman. Forskningsteman i denna ansökningsomgång är bland annat hjälp till dem som lider av problem med inomhusluften, utbyggnad av vindkraften, hushållsavdragets konsekvenser för sysselsättning och grå ekonomi samt statens styrning på 2020-talet. Ansökningstiden går ut den 18 november 2019 kl. 16.

Ansökningsomgången baserar sig på utrednings- och forskningsplanen till stöd för statsrådets beslutsfattande 2019.

Olika organisationer, till exempel högskolor, forskningsinstitut, företag och föreningar eller konsortier av dessa, får ansöka om anslag för utrednings- och forskningsverksamhet. Besluten om upphandling av utrednings- och forskningsprojekt fattas så snart som möjligt efter att ansökningstiden har gått ut.

Ansökningsannonsen, anvisningar och ansökningshandlingar samt ytterligare information finns på webbplatsen för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet. Ansökan med bilagor lämnas in via det elektroniska ansöknings- och ärendehanteringssystemet.

Ytterligare information: Sari Löytökorpi, ledande sakkunnig, tfn 0295 160 187, statsrådets kansli