Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Selvitys: Suomi tarvitsee poikkihallinnollista startup-politiikkaa

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 6.10.2016 10.04
Tiedote 424/2016

Tuoreen selvityksen mukaan Suomi on kansainvälisesti jäljessä startup-toimintaympäristön kehittämisessä. Yhtenä ratkaisuna kehityksessä kirimiseksi selvityksen tekijät Ramboll Management Consulting Oy, Etlatieto Oy, 4Front Oy, Urban Mill sekä The Evidence Network Ltd ehdottavat poikkihallinnollista startup-strategiaa.

Startup-yritysten kasvun ajurit ja pullonkaulat -selvitys luo tilannekuvan suomalaisten uusien ja kasvuhakuisten yritysten eli startup-yritysten nykytilasta ja niiden merkityksestä elinkeinoelämälle. Päätavoitteena oli selvittää, miten julkista politiikkaa tulisi kehittää, jotta se edistäisi mahdollisimman hyvin startup-yritysten kasvua.

Startup-yritysten merkitys elinkeinoelämän uudistumisen, uusien työpaikkojen ja kasvun kannalta on keskeinen. Pieni joukko nopeasti kasvavia yrityksiä uudistaa toimialarakenteita, haastaa suuriakin yrityksiä uudistumaan sekä luo esimerkkejä joustavasta ja riskiä ottavasta yritystoiminnasta.

Tuore selvitys osoittaa suomalaisten yritysten olevan kasvuhaluisempia kuin vuosikymmen sitten. Kasvun tavoittelijat ovat myös aiempaa koulutetumpia ja kokeneempia ja innovaatiotoiminta on nyt uusyrittäjyydessä aiempaa keskeisemmässä asemassa. Kasvua haetaan lisäksi aikaisempaa useammin kansainvälisiltä markkinoilta.

Julkisella sektorilla on ollut ja tulee olemaan suuri merkitys kasvuhakuisten yritysten tukemisessa, startup-kulttuurin edistämisessä sekä nuorten kasvavien yritysten toimintaympäristön kehittämisessä. Osana selvitystä verrattiin kansallista startup-yritysten toimintaympäristöä kansainvälisiin verrokkimaihin sekä analysoitiin startup-ekosysteemien ja startup-yrityspalvelujen nykytilaa.

Tehty selvitys tukee näkemystä siitä, että kansallinen startup-toimintaympäristö on kehittynyt paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tästä huolimatta Suomi on kuitenkin kansainvälisestä kehityksestä jäljessä. Startup-toimintaympäristön kehittäminen edellyttääkin selvityksen tekijöiden mielestä julkiselta sektorilta entistä vahvempaa ja fokusoidumpaa startup-yrityspolitiikkaa.

Kansainvälisten esimerkkien viitoittamana selvityksen johtopäätöksissä tekijät peräänkuuluttavat poikkihallinnollista startup-politiikkaa, joka on itsenäinen, muttei erillinen osa muusta yrityspolitiikasta. Suomi tarvitsee selvityksen tekijöiden mukaan startup-strategian, joka on myös laadittu eri hallinnonalojen ja startup-kentän toimijoiden tiiviillä yhteistyöllä. Strategian tulee sisältää yli hallitusohjelmajaksojen kantavia linjauksia ja toimenpiteitä, joiden avulla edistetään startup-yritysten ja niiden toimintaympäristön kehittymistä.

Startup-yritysten kasvun ajurit ja pullonkaulat -selvitys

Selvitys toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

Lisätiedot: projektipäällikkö Henrik Pekkala, Ramboll Management Consulting Oy, puh. +358 40 5355 638, [email protected] sekä neuvotteleva virkamies Tuija Ypyä, TEM, puh. +358 295 062 115, [email protected]