Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Selvitys: Turvapaikanhakijoiden oikeusavun saamisessa parannettavaa

oikeusministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 12.12.2018 10.04
Uutinen 597/2018

Turvapaikanhakijoiden asemaa oikeusavun asiakkaina on selvitetty haastattelujen ja kyselyjen avulla. Selvityksen mukaan avustajien työn laatu vaihtelee suuresti. Turvapaikanhakijoilla, avustajilla ja viranomaisilla ei ole yhtenäistä käsitystä siitä, mitä alkuvaiheen oikeusapu pitää sisällään.

Selvityksessä tutkittiin erityisesti, mitä vaikutuksia on ollut muutoksilla, joita tehtiin turvapaikanhakijoiden oikeusavun saamista koskevaan lainsäädäntöön vuonna 2016. Lyhennetyt valitusajat eivät ole haastateltujen mukaan nopeuttaneet valitusten käsittelyä, vaan vaikeuttaneet valitusten tekemistä. Yksityiset avustajat pitävät turvapaikanhakijoiden avustamisesta maksettavia palkkioita liian pieninä.

Selvityksessä ehdotetaan useita toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Oikeusavun saaminen heti turvapaikkahakemuksen jättämisen jälkeen olisi turvattava, sillä tämä tehostaisi prosessia kokonaisuudessaan. Turvapaikka-asioita hoitavien avustajien riittävä määrä ja asiantuntemus olisi varmistettava. Valitusajat hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen pitäisi palauttaa normaalipituisiksi.

Selvitys on osa laajempaa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan Kohti yhdenvertaisia ja laadukkaita oikeusapupalveluita -hanketta, jonka loppuraportti julkaistaan lokakuussa 2019.

Selvitys: Turvapaikanhakijat oikeusavun asiakkaina

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.tietokayttoon.fi).

Lisätietoja: erikoistutkija Outi Lepola, Siirtolaisuusinstituutti, p. +358 40 159 4645, outi.lepola(at)utu.fi