Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Utredning om behovet av ett forskningsprojekt om finländska offer av Stalins utrensningar har överlämnats till statsrådets kansli

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 15.1.2020 14.52 | Publicerad på svenska 16.1.2020 kl. 16.14
Pressmeddelande 15/2019

Statsrådets kansli tog onsdagen den 15 januari emot en utredning utförd av Riksarkivet om behovet av att inleda ett forskningsprojekt om finländska offer av Stalins utrensningar.

Riksarkivets forskare har rett ut vad forskningsprojektet skulle omfatta och vilka de centrala forskningsobjekten skulle vara.

En diskussion om behovet av forskning om finländska offer av Stalins förföljelser inleddes i augusti 2019, efter en artikel som publicerades i Helsingin Sanomat. I december beslutade statsrådets kansli att ge Riksarkivet i uppdrag att utföra en kartläggning. Utredningen utfördes av Aleksi Mainio, filosofie doktor och forskare vid Helsingfors universitet. Riksarkivets generaldirektör Jussi Nuorteva och forskningsdirektör Päivi Happonen har sammanställt en rapport om forskningsbehovet.

I utredningen ingår ett kort sammandrag och grundläggande uppgifter om de finländska befolkningsgrupper som enligt Riksarkivet borde omfattas av forskningsprojektet. En förteckning över befintlig forskning och källor ingår också i utredningen.

I utredningen föreslås ett omfattande forskningsprojekt med rubriken ”Finländarnas öde i Ryssland efter revolutionen 1917” (”Suomalaisten vaiheet Venäjällä vuoden 1917 vallankumouksen jälkeen”). Genomförandet av det föreslagna projektet förutsätter separat finansiering.

Ytterligare information: Jussi Nuorteva, generaldirektör, Riksarkivet, tfn 040 592 5131, Päivi Happonen, forskningsdirektör, Riksarkivet, tfn 029 533 7018, Timo Lankinen, understatssekreterare, statsrådets kansli, tfn 029 5160 300, Aleksi Mainio, forskare, tfn 040 578 3812, [email protected]