Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Selvitys: ympäristöpäätöksille ehdotetaan yhden luukun mallia

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 22.6.2016 9.09
Tiedote 278/2016

Ympäristöasioiden lupa-asioiden hoitaminen yhdeltä luukulta vaatii muutoksia ympäristölainsäädäntöön sekä sähköisen asioinnin kehittämistä ympäristöpäätöksenteossa. Tämä käy ilmi tuoreesta Itä-Suomen yliopiston ja Enlawin Consulting Oy:n selvityksestä. Yhden luukun malli sujuvoittaisi ja nopeuttaisi ympäristöpäätöksentekoa samalla kun vaikuttamismahdollisuudet paranevat ja ympäristönsuojelun taso säilyy.

Valtioneuvoston tilaamassa selvityksessä todetaan nykyisen ympäristöasioiden ennakkovalvonnan olevan hallinnollisesti raskas sekä toiminnanharjoittajien, haitankärsijöiden että viranomaisten näkökulmasta, kun ympäristöön vaikuttavan hankkeen toteuttaminen edellyttää useita erillisiä viranomaispäätöksiä.

Yhdentämisellä sujuvampaa luvitusta

Selvityksen mukaan ympäristöasioiden yhden luukun mallin toteuttaminen edellyttää menettelyjä yhteen sovittavaa lainsäädäntöä sekä sähköisen asioinnin ja toimintatapojen kehittämistä.

Selvityksessä ehdotettu malli rakentuu ympäristönsuojelulain, maa-aineslain ja vesilain mukaisten lupamenettelyjen pohjalle. Niihin ehdotetaan yhdennettäväksi muun muassa kaivoslain, kemikaaliturvallisuuslain, luonnonsuojelulain ja päästökauppalain mukaiset lupamenettelyt. Lupamenettelyä koordinoivana viranomaisena toimisi joko valtion tai kunnan viranomainen. Mallin tulisi olla joustava, sillä toiminnanharjoittajan voi olla tarkoituksenmukaista hakea lupia myös erikseen riippuen hankkeen suunnitteluprosessin etenemisestä.

Menettelyjen yhteensovittamista edesauttaa myös ELY-keskuksille kuuluvien ennakkovalvontatehtävien siirtyminen tulevaan valtakunnalliseen aluehallintovirastoon hallituksen 5.4.2016 tekemän linjan mukaisesti.

Selvityksen mukaan yhden luukun malli olisi erityisen hyödyllinen keskikokoisten hankkeiden toteuttamisessa, sillä pienet ja keskikokoiset teollisuusinvestoinnit toteutuvat ajallisesti tiiviissä periodissa ja niihin liittyvät selvitykset on mahdollista tehdä samanaikaisesti.

Selvitys perustuu vuoden 2016 alkupuolella voimassa olleen lainsäädännön mukaiseen tilanteeseen ja viranomaisrakenteeseen. Useat muut vireillä olevat uudistushankkeet vaikuttavat olennaisesti yhden luukun periaatteen toteuttamiseen ympäristöasioissa.

Selvitys toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Selvityksen yhteydessä laadittiin myös seitsemän erikseen julkaistavaa taustaraporttia.

Yhden luukun periaatteen toteuttaminen ympäristöasioissa -raportti

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

Lisätietoja: professori Tapio Määttä, p. 050 575 1589, Itä-Suomen yliopisto, professori Ari Ekroos, p. 050 373 4893, Enlawin Consulting Oy sekä lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, p. 0295 250 255, ympäristöministeriö