Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työelämän murros ja perusturva
Selvityshenkilö Leena Ilmola: On innovoitava uusia tukimuotoja

Perusturvan ja toimeliaisuuden uudistushanke 18.7.2018 12.19
Selvityshenkilö, tulevaisuustutkija Leena Ilmola
Selvityshenkilö, tulevaisuustutkija Leena Ilmola

Merkit viittaavat siihen, että suuret yritykset kuten Google, Microsoft ja Amazon ovat globaalisti johtavia työnantajia vuonna 2030. Työsuhteista tulee lyhyempiä, ja työjaksot ja työttömyysjaksot vuorottelevat. Menestyminen edellyttää yksilöltä aktiivisuutta, joka ei jää vain työaikaan: työ, uuden tiedon hankkiminen ja vapaa-aika lomittuvat.

Vaikka työssäolovuodet lisääntyvät siten, että työt aloitetaan jo opiskeluaikana ja töitä jatketaan asteittain vähentäen myös eläkeikäisenä, vuodessa tehdyt työtunnit vähenevät.

Työsuhteet muuttuvat asteittain. Pysyvän työsuhteen sijaan tulevaisuuden työelämä (http://www.iftf.org/fileadmin/user_upload/futureskills/downloads/IFTF_FutureSkills_Map.pdf) perustuu nykyistä useammin toimeksiantoihin, joita eri alojen asiantuntijat hankkivat itselleen joko kotimaasta tai kansainvälisiltä markkinoilta.Tai osa-aikatyön lisäksi osa meistä on osapäiväyrittäjiä. Institute for the Futuren mukaan tarvitsemme uusia taitoja. Meidän täytyy oppia olemaan aktiivisempia, tehdä osaamisemme tunnetuksi ja rakentaa omaa brändiä. Olemme tarinan kertojia, jotka auttavat itseään ja muita ymmärtämään sitä, mitä on tapahtumassa. Jos haluamme parantaa maailmaa, meidän täytyy itse oppia ajattelemaan eri tavoin. Käytämme uusia digiratkaisuja ja tekoälytyökaluja saumattomasti osana työtämme. Tarvittaessa tulevaisuuden menestyjä rakentaa oman yhteistyöverkostonsa digiverkkoihin. Yksilön varaan jää paljon.

Nyt työttömyys koetaan poikkeustilanteena, joka ei välttämättä tule vastaan koko työuran aikana kuin muutaman kerran. Tulevaisuuden projektityömaailmassa työttömyysjaksot kuuluvat asiaan suurten projektien välissä. Työtulot saattavat heilahdella paljonkin; hyvätuloisen kuukauden jälkeen voi seurata kuukausien työttömyys tai vähätöinen jakso. Tulevaisuuden työelämä on kovaa siten, että yksilön on pakko joustaa. Nykyinen perusturvajärjestelmä ei taivu nopeisiin muutoksiin tai siihen, että asiakasmäärät moninkertaistuvat. Tarvitaan uutta ajattelua.

Hyvän elämän työpajoissa ihmiset kuvasivat hyvin toisenlaisen maailman. Digitaalinen työ on juuri sitä työtä, joka tulee ihmisten luo, mutta tässä maailmassa työ ei ehkä kuitenkaan jousta ihmisen elämäntilanteen mukaan, vaan käy päinvastoin. Ihminen joutuu näkymään verkostoissaan, opiskelemaan uutta, hakemaan töitä tai tekemään projektia silloinkin, kun perhetilanteen tai terveyden kannalta se ei olisi hyvä. Toisaalta työn voi ehkä rytmittää paremmin omaan elämään mukaan. Epävarmuus kasvaa. Miten tällainen erikoistunut projektityöntekijä vakuuttaa pankinjohtajan säännöllisistä tuloista, joita tarvitaan asuntolainaan? Entä miten varautua toistuviin työttömyysjaksoihin? Jos suomalainen yhteiskunta aikoo menestyä tässä maailmassa, on innovoitava uusia tukimuotoja, esimerkiksi vakuutuksina, jotka tuottavat perustoimeentulon työprojektien välillä. Tai luotava joustava perustulomalli, joka työttömyysjaksoina pitää talouden pystyssä ja kerää verotuloja tulojen huippujaksoina.

Tulevaisuustutkija Leena Ilmola

Future skills/Institute for the Future

Leena Ilmola: Tulevaisuuden hyvä elämä ihmisten itsensä kuvaamana

Leena Ilmola: Mitä on hyvä elämä suomalaisille?

Tulevaisuustutkija Leena Ilmola on selvitystyössään vastannut keskeiseen kysymykseen tulevaisuuden hyvinvoinnin tarpeista. Ilmola laati fokusryhmätyöhön perustuvan systeemianalyysin siitä, mitä ihmiset pitävät tärkeänä yksilön ja yhteiskunnan suhteessa tulevaisuudessa. Työn tuloksia esitellään myös verkkokirjoitusten sarjana.