Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Selvitysmies Jouni Hakala: Vake tulee yhdistää Teollisuussijoitukseen

Valtioneuvoston viestintäosasto
16.9.2019 15.23
Tiedote 457/2019

Valtioneuvoston kanslia ja työ- ja elinkeinoministeriö asettivat 17.7.2019 varatuomari, MBA Jouni Hakalan laatimaan selvityksen valtion sijoitus- ja kehitysyhtiöiden rooleista. Tehtävänannossa pyydettiin ratkaisuehdotuksia ja suosituksia suomalaisten yritysten rahoitusmahdollisuuksiin eri kehitys- ja kansainvälistymisvaiheissa, valtion toimijoiden päällekkäisyyksien välttämiseksi sekä pääomien tehokkaan käytön turvaamiseksi.

Hakala esittää selvityksessään yksittäisiä toimijoita koskevia rakennemuutosehdotuksia toteutettavaksi kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa Valtion kehitysyhtiö Vake Oy tulee liittää Suomen Teollisuussijoitus Oy:öön ja palauttaa Vakelle annettu pääoma valtiolle ja tukeutua jatkossa Vaken toiminnan rahoituksessa Tesin nykyisiin pääomavaroihin. Toisessa vaiheessa tulee arvioida Suomen Teollisuussijoituksen ja Business Finland Venture Capital Oy:n yhdistämisen edut ja haitat. Kolmannessa vaiheessa Teollisuussijoituksen ohjeistus tulee päivittää ja arvioida mahdolliset lainsäädännölliset muutostarpeet. Näiden vaiheiden kautta valtion tulee pyrkiä kohti tavoitetilaa, jossa valtiolla on yksi kompetenssikeskittymä oman pääoman ehtoisissa sijoituksissa listaamattomiin yrityksiin.

Lisäksi Hakala esittää selvityksessään yleisiä periaatteita valtion sijoitusyhtiöiden ohjaukseen ja toimintaan sekä markkinoiden toiveita ja tarpeita valtion sijoitusyhtiöille. Johtopäätökset pohjautuvat selvityksen aikana tehtyihin analyyseihin, aikaisemmin tehtyihin toimijoiden arviointeihin ja yli 30 henkilön haastatteluihin.

”Selvitysmies Jouni Hakala on tehnyt arvokkaan analyysin eri toimijoiden tämän hetkisistä rooleista, sekä tehnyt oman esityksensä mahdollisista uudistuksista. Arvioimme nyt osaltamme hallituksessa, mitkä kehittämistoimet näemme tarkoituksenmukaisina. Siihen selvitys antaa monia eväitä”, toteaa valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Sirpa Paatero.

”Selvitysmies Jouni Hakala on tehnyt perusteellista työtä selvittäessään valtion eri toimijoiden roolia ja tehtäviä sijoitustoiminnassa. Hallitus arvioi Hakalan selvitystä ja arvioi jatkotoimenpiteiden tarpeen. Valtion sijoitustoimintaan tarvitaan toimiva työnjako eri toimijoiden välillä”, toteaa elinkeinoministeri Katri Kulmuni.


Lisätietoja: selvitysmies Jouni Hakala, p. 050 400 1767, kunta- ja omistajaohjausministerin erityisavustaja Paavali Kukkonen, p. 050 566 3455 ja elinkeinoministerin erityisavustaja Kari Jääskeläinen, p. 0440 581 030