Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Ny strategi för hållbar utveckling offentliggjordes

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 25.4.2022 17.11 | Publicerad på svenska 26.4.2022 kl. 10.09
Pressmeddelande 257/2022
Paneldeltagare på Tankehörnan 25.4.2022.
Finlands nya strategi offentliggjordes på Tankehörnan.

Finlands nya strategi för hållbar utveckling offentliggjordes måndagen den 25 april. Målet för strategin är ett välmående Finland som tar globalt ansvar och tryggar naturens bärkraft. Strategin syftar till att stärka arbetet för hållbar utveckling, som ska sträcka sig över flera valperioder.

Finlands kommission för hållbar utveckling har utarbetat en strategi för 2022–2030. Statsminister Sanna Marin är ordförande för kommissionen, vars medlemsaktörer representerar mångsidigt olika sektorer av samhället.

Syftet med strategin är att genomföra FN:s Agenda 2030 och nå dess 17 globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 styr arbetet för hållbar utveckling i alla världens länder, och kommissionen för hållbar utveckling tog i fjol fram en nationell färdplan för Agenda 2030. Den nya strategin baserar sig på resultaten av arbetet med färdplanen.

”De aktuella hållbarhetsutmaningarna är frågor på systemnivå, vilket betyder att lösningarna ska fokusera på systemen och behoven av förändringar i systemen. Det är också viktigt att skapa tro på våra möjligheter att bidra till hur framtiden ser ut. Kommissionen för hållbar utveckling och hela det finska samhället ska tillsammans bygga upp en framtid som är värd att sträva efter”, säger kommissionens generalsekreterare Sami Pirkkala från statsrådets kansli.

Strategin bygger på följande sex områden där det behövs förändringar på systemnivå:

  • ekonomi och arbete som främjar välbefinnande samt hållbar konsumtion
  • bildning, kompetens och hållbara levnadssätt
  • välbefinnande, hälsa och samhällelig delaktighet
  • ett hållbart energisystem
  • ett livsmedelssystem som främjar välbefinnandet
  • skogs-, vatten- och markanvändning som stärker mångfald och koldioxidneutralitet.

Förändringsområdena är olika till sin karaktär. Också samhällets förändringsberedskap i fråga om dem varierar. De förändringsområden som betonar ekonomi, arbete och konsumtion samt bildning, kompetens och levnadssätt kräver en betydande förändring av tänkesättet i samhället. Förändringsområdet för hälsa och välbefinnande förutsätter att den samhälleliga verksamhetens fokus flyttas till förebyggande arbete. Inom förändringsområdena för energisystemet och livsmedelssystemet gäller det att stödja och stärka den pågående omställningen i fråga om teknik och beteende. Det förändringsområde som gäller skogs-, vatten- och markanvändning förutsätter en genomgripande förändring av tänkesättet i samhället för att utarmningen av mångfalden ska kunna stoppas.

Utöver förändringsområdena innehåller strategin åtgärder genom vilka Finland kan bidra till målen för hållbar utveckling i andra delar av världen, framför allt i utvecklingsländer.

Nästa steg är att kommissionen för hållbar utveckling utarbetar en plan för genomförande av strategin. I planen ska bland annat de viktigaste aktörerna och de mest verkningsfulla åtgärderna identifieras. Strategin kommer också att presenteras för de politiska partierna under våren. Avsikten är att stödja beredningen av partiernas valprogram och på så sätt skapa förutsättningar för genomförandet av strategin över valperioderna.

Ytterligare information: Sami Pirkkala, ledande sakkunnig, generalsekreterare för kommissionen för hållbar utveckling, tfn 050 598 0724, statsrådets kansli