Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Suomen hallitus ja Euroopan komissio tekevät yhteistyötä kestävän ja turvallisen Euroopan puolesta

EU2019FIValtioneuvoston viestintäosasto 5.7.2019 11.36
Tiedote

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja komission jäsenet tapasivat pääministeri Antti Rinteen ja Suomen hallituksen Helsingissä 4. ja 5. heinäkuuta. Keskusteluissa pohjustettiin yhteistyötä, jolla hallitus ja komissio edistävät Suomen puheenjohtajakauden ja EU:n uuden strategisen ohjelman prioriteetteja.

Eurooppa-neuvosto sopi kesäkuussa EU:n strategisesta ohjelmasta, joka määrittelee unionin prioriteetit seuraavalle viidelle vuodelle. Suomi on ensimmäinen puheenjohtajamaa, joka toteuttaa uutta ohjelmaa neuvoston työssä.

”Tiivis yhteistyö puheenjohtajamaan ja komission välillä on erityisen tärkeää nyt, kun puolustamme Euroopan integraation kulmakiviä: rauhaa, turvallisuutta, vakautta, demokratiaa ja hyvinvointia”, pääministeri Antti Rinne sanoo.

Pääministeri Rinne: EU:sta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä

Pääministeri Rinne ja komission puheenjohtaja Juncker keskustelivat tapaamisessaan Suomen puheenjohtajakauden tärkeimmistä teemoista kuten ilmastosta, monivuotisesta rahoituskehyksestä, EU:n ja Afrikan kumppanuudesta, oikeusvaltioperiaatteesta, kasvusta ja turvallisuudesta.

”Haluamme tehdä komission kanssa yhteistyötä erityisesti ilmastoasioissa. Pidämme tärkeänä, että EU puhuu yhdellä äänellä kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa ja pääsee yksimielisyyteen tavoitteesta tehdä EU:sta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä”, pääministeri Rinne sanoo.

Tapaamisessa olivat esillä myös laajentuminen ja arktinen politiikka.

”Kiitin tapaamisessamme puheenjohtaja Junckeria ja komissiota heidän pyrkimyksistään kehittää EU:lle arktinen strategia, jolla vastattaisiin alueen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Suomi haluaa puheenjohtajakaudellaan vahvistaa EU:n arktista politiikkaa ja asettaa ilmastonmuutoksen hillinnän sen keskiöön”, pääministeri Rinne kertoo.

Ryhmäkeskusteluissa esillä rahoituskehys, kilpailukyky ja turvallisuus 

Euroopan komission ja Suomen hallituksen jäsenet jakaantuivat Säätytalolla kolmeen ryhmään, joiden aiheita olivat monivuotinen rahoituskehys vuosille 2021–2027, oikeudenmukainen, kestävä ja kilpailukykyinen Eurooppa sekä vaikutusvaltainen ja suojeleva Eurooppa. Johtopäätökset keskusteluista käytiin läpi hallituksen ja komission yhteisessä istunnossa.

Yhteisen istuntonsa jälkeen hallitus ja komission jäsenet osallistuvat tasavallan presidentin tarjoamalle lounaalle. Tämän jälkeen komission jäsenet vierailevat eduskunnassa. Komission vierailu alkoi torstaina 4. heinäkuuta hallituksen ja komission yhteisellä illallisella pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa.

Euroopan komissio vierailee perinteisesti puheenjohtajamaassa puheenjohtajuuden alkaessa valmistelemassa yhteistyötä. Suomi toimii EU:n neuvoston puheenjohtajana 1.7.–31.12.2019

Lisätietoja:

pääministerin EU-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 4685949, erityisavustaja (EU-asiat) Pilvi-Elina Kupias p. 0295 160 995, erityisavustaja (mediasuhteet) Dimitri Qvintus, p. 050 477 7362, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen p. 0295 160 319, EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia