Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Suomen osallistuminen kansainväliseen koulutus- ja harjoitustoimintaan, osallistuminen eräisiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä Lähi-idän tilanne esillä TP-UTVA:ssa

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 1.12.2017 10.27
Tiedote 562/2017

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta saivat perjantaina 1. joulukuuta säännönmukaisen katsauksen puolustusvoimien osallistumisesta kansainväliseen koulutus- ja harjoitustoimintaan vuonna 2018. Harjoituksiin osallistutaan Suomen omista lähtökohdista. Osallistumisessa otetaan huomioon sekä harjoitusten merkitys Suomen puolustuskyvyn kehittämisen kannalta että ulko- ja turvallisuuspoliittiset näkökohdat. Vuoden 2018 kansainvälisten harjoitusten määrä pysyy samalla tasolla kuin tänä vuonna. Puolustusministeriö tekee TP-UTVA:n linjausten pohjalta päätöksen harjoitussuunnitelmasta, informoi eduskuntaa ja tiedottaa sen jälkeen asiasta. Vuoden 2020/21 kansallisen pääsotaharjoituksen kansainvälisen ulottuvuuden suunnitelma tuodaan TP-UTVA:n linjattavaksi alkuvuonna 2018.

Kokouksessa keskusteltiin myös Suomen osallistumisesta kansainväliseen kriisinhallintaan. Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta linjasivat, että Suomen osallistumisen vahvistamista Naton koulutus-, neuvonanto- ja tukioperaatiossa Afganistanissa selvitetään. Lisäksi saatiin katsaus koskien Suomen osallistumista turvallisuussektorin koulutus- ja neuvonantotoimintaan Irakissa.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta saivat lisäksi katsauksen Lähi-idän ajankohtaisesta tilanteesta, erityisesti Libanonin ja Jemenin viimeaikaisten tapahtumien valossa. Suomi korostaa tarvetta alueellisten jännitteiden lieventämiseen ja eskalaation välttämiseen.

Lisätietoja: osastopäällikkö Jukka Salovaara, p. 0295 350 636, yksikön päällikkö Kirsikka Lehto-Asikainen (Lähi-itä), p. 0295 351 851, ulkoasiainministeriö; yksikön johtaja Otto Saxén (kansainvälinen harjoitustoiminta), p. 0295 140 314, apulaisosastopäällikkö Helena Partanen (kriisinhallinta), p. 0295 140 310, puolustusministeriö