Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Suomi kokoaan suurempi arktinen maa – mahdollisuus ja haaste

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 18.2.2020 14.35
Tiedote 80/2020
Pääministeri Sanna Marin arktisessa seminaarissa

Hallitusohjelman mukaisesti kaiken toiminnan arktisella alueella tulee perustua luonnon kantokykyyn, ilmaston suojelemiseen ja kestävän kehityksen periaatteisiin sekä alkuperäiskansojen oikeuksien kunnioittamiseen.

Suomen arktisen politiikan strategian valmisteluun liittyvä ”Suomi kokoaan suurempi arktinen maa” –sidosryhmätilaisuus järjestettiin Helsingissä tiistaina 18. helmikuuta. Rovaniemellä oli vastaava tilaisuus kaksi viikkoa sitten.  

Tuleva arktisen politiikan strategia huomioi pitkäjänteisesti Suomen tavoitteet arktisella alueella sekä tarvittavat toimintaresurssit. Strategian on tarkoitus valmistua vuoden 2021 alkuun mennessä. Valmistelutyössä kuullaan laajasti eri toimijoita.

Helsingin tilaisuuden puheenvuoroissa ja keskusteluissa tuotiin esiin, että ilmastonmuutoksen seuraukset näkyvät nopeimmin ja voimakkaimmin arktisella alueella. Arktisen alueen lämpeneminen tarjoaa vain lyhyen aikavälin mahdollisuuden alueen taloudelliseen hyödyntämiseen. Siksi arktisen alueen taloudellinen hyödyntäminen fossiilisen energian tuottamiseksi näyttäytyy ristiriitaiselta ja osin lyhytnäköiseltä. Yritykset ymmärtävät myös, että fossiilisten polttoaineiden käyttö ei ole pitkällä aikavälillä hyvää bisnestä.

Suomessa on kylmäosaamista, resilienssiä, jota tarvitaan äärimmäisissä olosuhteissa. Tutkimuksella on keskeinen rooli tämän osaamisen ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Saamelaisilla on ensi käden tieto ilmastonmuutoksesta. Yhteinen tehtävämme on saada perinteinen, kokemusperäinen tieto ja tieteellinen tutkimus kohtaamaan. Niiden välistä dialogia on vahvistettava.

Ilmastonmuutoksen torjumiseen ja kylmäosaamiseen liittyy keskeisesti myös kestävä liiketoiminta. Kiertotalous ja investoinnit vähähiilisiin ja resurssiviisaisiin ratkaisuihin tarjoavat merkittäviä taloudellisia mahdollisuuksia.

Suomi haluaa edistää arktisen alueen vakautta ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että arktinen alue pidetään sotilaallisten jännitteiden ulkopuolella. Suomella on hyvät mahdollisuudet toimia välittäjänä.

Helsingin tilaisuudessa puhuivat pääministeri Sanna Marin, valtiosihteeri Mikko Koskinen valtioneuvoston kansliasta, pääjohtaja Juhani Damski Ilmatieteen laitokselta, johtaja Anu Fredrikson Arktisesta talousneuvostosta ja johtaja Mika Aaltola Ulkopoliittisesta instituutista.

Lisätietoja: Arktisen neuvottelukunnan pääsihteeri Nina Brander p. 0295 160347, projektisuunnittelija Heikki Kontro p. 0295 160 977 ja EU- ja kv-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 07 33, valtioneuvoston kanslia