Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Suomi korosti sitoutumistaan kestävään kehitykseen ja esitteli maaraporttinsa YK:n korkean tason kokouksessa

Valtioneuvoston viestintäosasto
14.7.2020 17.58
Tiedote 494/2020

Pääministeri Sanna Marin puhui 14. heinäkuuta YK:n korkean tason kestävän kehityksen seurantakokouksessa (High-level Political Forum on Sustainable Development – HLPF) yhdessä YK:n pääsihteeri António Guterresin kanssa.

Tänä vuonna kokouksessa ratkottiin erityisesti Covid-19 -kriisin asettamia haasteita kestävälle kehitykselle. Marin korosti kokonaisvaltaisen otteen tärkeyttä kestävässä kehityksessä. Lisäksi hän kiitti paikallisia toimijoita sekä laajemmin kansalaisyhteiskuntaa osallistumisesta Suomen maaraportin laadintaan. Hän nosti puheenvuorossaan esille myös tasa-arvon sekä vähemmistöjen aseman.

Marin alleviivasi monenkeskisen kansainvälisen yhteistyön merkitystä ja puolusti YK:n asemaa Covid 19 -kriisistä toipumisessa. ”Monenkeskistä sääntöperusteista järjestystä on haastettu ja sitä on jopa kyseenalaistettu. Kenelläkään ei kuitenkaan ole ollut ehdottaa monenvälisille instituutioille ja YK-järjestelmälle parempaa vaihtoehtoa. Kansalliset, yksipuoliset toimet eivät ratkaise tätä kriisiä.”

YK:n jäsenmaat sopivat yhteisistä Agenda 2030 -tavoitteista vuonna 2015, jotta maailman taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kehitys saataisiin kestävälle uralle vuoteen 2030 mennessä. 

Puheessaan Marin korosti Suomen sitoutumista Agenda2030 tavoitteisiin kriisinkin keskellä. 
Marin peräänkuulutti johtajuutta ja rohkeutta tehdä kestäviä ja kauaskantoisia päätöksiä globaalisti vaikeassa tilanteessa.
 
“Sukupolvemme johtajia tullaan arvioimaan tänä vuonna tehtyjen päätösten perusteella. Lastemme tulevaisuus ei saa olla kiihtyvän ilmastomuutoksen, lisääntyvän maailmanlaajuisen epätasa-arvon ja ennennäkemättömän inhimillisen kärsimyksen leimaama. Meidän on määrätietoisesti tehtävä valintoja, joita voimme puolustaa parhaan käytettävissä olevan tiedon nojalla. ” 

Marin myös julkisti Suomen päätöksen rahoittaa osaltaan YK:n Covid-19 jälleenrakennusrahastoa. (UN Covid-19 Response and Recovery Trust Fund.) Avauspuheenvuorossaan Marin muistutti, että Suomi ja muut pohjoismaat ovat kestävän kehityksen edelläkävijöitä kansainvälisissä vertailuissa. 
Pohjoismaisen hyvinvointimallin lisäksi Marin nosti Suomen vahvuudeksi koko yhteiskunnan osallistamisen kestävän kehityksen toimeenpanossa. Yhteiskunnan eri toimijoita kuullaan laajasti muutoksen keskellä, ja huomioon otetaan ympäristön lisäksi taloudelliset ja sosiaaliset näkökulmat.

Marin esitteli avauspuheenvuoron jälkeen Suomen Agenda2030 -maaraportin, jossa tarkastellaan kestävän kehityksen toimeenpanoa kansallisella tasolla. Erityistä huomiota ja kiitosta Suomi on saanut raportin osallistavasta otteesta. Useat eri tahot, kuten elinkeinoelämän, kansalaisyhteiskunnan, tiedeyhteisön, kaupunkien ja alueiden sekä nuorten edustajat osallistuivat raportin kirjoittamiseen ja tavoitteiden edistymisen arviontiin. Raportin esittelyn kysymys-vastaus –osioon osallistunut ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen painotti viranomaisten ja sidosryhmien yhteistyötä yhteisen ymmärryksen saavuttamiseksi.

“Hallituksen on annettava yhteiskunnalle mahdollisuus kertoa oma tarinansa. Uskon, että osallistava prosessi on lisännyt luottamusta ja yhteistä ymmärrystä kestävästä kehityksestä suomalaisessa yhteiskunnassa”, sanoo Mikkonen. High-level Political Forum on Sustainable Development – HLPF on merkittävin vuosittainen kestävän kehityksen globaali seurantakokous. Kokouksessa tarkastellaan globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n maailmanlaajuista edistymistä. Tapahtumaan osallistuu laajasti kansalaisjärjestöjen sekä valtioiden ja kansainvälisten instituutioiden edustajia. Covid-19 -kriisin vuoksi kokous järjestetään tänä vuonna virtuaalisena 7.-16. heinäkuuta.

Lisätietoja: erityisavustaja (kansainväliset asiat) Lauri Voionmaa p. 0295 160 306, viestintäasiantuntija Laura Kotila, p. 050 470 6965, valtioneuvoston kanslia.