Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Finland framhöll sitt engagemang för hållbar utveckling och presenterade sin nationella översyn vid FN:s högnivåmöte

Statsrådets kommunikationsavdelning
14.7.2020 17.58 | Publicerad på svenska 14.7.2020 kl. 22.16
Pressmeddelande 494/2020

Statsminister Sanna Marin talade vid FN:s högnivåmöte för uppföljning av hållbar utveckling (High-level Political Forum on Sustainable Development – HLPF) den 14 juli tillsammans med FN:s generalsekreterare António Guterres.

Under årets möte har man sökt lösningar framför allt på de utmaningar som covid-19-krisen medför för hållbar utveckling. Marin betonade vikten av ett helhetsbetonat grepp i arbetet för hållbar utveckling. Hon tackade också lokala aktörer och det civila samhället för att de deltagit i utarbetandet av Finlands nationella översyn. Marin tog också upp jämlikhet och minoriteters ställning i sitt tal.

Statsminister Marin underströk betydelsen av multilateralt internationellt samarbete och försvarade FN:s roll i återhämtningen efter covid-19-krisen.

”Den multilaterala regelbaserade ordningen har utmanats och till och med ifrågasatts. Ingen har ändå kunnat föreslå ett bättre alternativ till de multilaterala institutionerna och FN-systemet. Nationella, ensidiga åtgärder löser inte denna kris.”

FN:s medlemsländer enades 2015 om gemensamma Agenda 2030-mål för att få till stånd en hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling i världen före 2030.

I sitt tal betonade statsminister Marin att Finland förbinder sig till Agenda 2030-målen för hållbar utveckling även under krisen.

Marin efterlyste ledarskap och mod att fatta hållbara och långtgående beslut i den globalt svåra situationen.

”Den här generationens ledare kommer att bedömas utifrån de beslut som fattats i år. Våra barns framtid får inte präglas av den allt snabbare klimatförändringen, den ökande globala ojämlikheten och det aldrig tidigare skådade mänskliga lidandet. Vi måste målmedvetet göra val som vi kan försvara på basis av den bästa tillgängliga informationen.”

Marin offentliggjorde också Finlands beslut att finansiera FN:s covid-19-återuppbyggnadsfond. (UN Covid-19 Response and Recovery Trust Fund).

I sitt öppningsanförande påminde statsminister Marin om att Finland och de andra nordiska länderna toppar internationella jämförelser som föregångare i hållbar utveckling.

Finlands styrka ligger enligt statsminister Marin i den nordiska välfärdsmodellen, men också i Finlands sätt att engagera hela samhället i genomförandet av hållbar utveckling. Olika aktörer i samhället hörs på bred front i samband med omställningen, och utöver miljön beaktas också ekonomiska och sociala aspekter.

Efter sitt öppningsanförande presenterade statsminister Marin Finlands nationella översyn av genomförandet av Agenda 2030. Finland har fått särskild uppmärksamhet och beröm för sitt engagerande sätt att utarbeta sin rapport med den nationella översynen. Ett flertal aktörer, bland annat företrädare för näringslivet, det civila samhället, forskarsamhället, städer, regioner och unga, har bidragit till rapporten och utvärderingen av framstegen i målen för hållbar utveckling.

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen, som svarade på frågor om rapporten, betonade att samförstånd kan nås genom samarbete mellan myndigheter och berörda parter.

”Regeringen ska ge samhället möjlighet att komma med sin egen berättelse. Jag tror att den delaktiggörande processen har ökat förtroendet och den gemensamma förståelsen för hållbar utveckling i det finländska samhället”, säger Mikkonen.

High-level Political Forum on Sustainable Development är det viktigaste årliga mötet för uppföljning av hållbar utveckling globalt. Under mötet granskas de globala framstegen i genomförandet av Agenda 2030 och dess globala mål för hållbar utveckling. I evenemanget deltar en bred skala företrädare för civilsamhällesorganisationer, stater och internationella institutioner. På grund av covid-19-krisen ordnas mötet i år virtuellt den 7–16 juli.

Mer information: Lauri Voionmaa, specialmedarbetare (internationella ärenden), tfn 0295 160 306, och Laura Kotila, kommunikationsexpert, tfn 050 470 6965, statsrådets kansli.