Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Talouspoliittinen ministerivaliokunta: Yliopistoja pääomitetaan 100 miljoonalla eurolla

Opetus- ja kulttuuriministeriöValtioneuvoston viestintäosasto
12.6.2020 11.58
Tiedote 414/2020

Hallitus toteuttaa kertaluonteisen tulevaisuusinvestoinnin pääomittamalla yliopistoja. Yliopistoille osoitetaan pääomaa tutkimuksen vaikuttavuuden kriteerien perusteella 33 miljoonaa euroa syksyllä 2020 ja valtion vastinrahaan oikeuttavan varainkeruun perusteella 67 miljoonalla eurolla syksyllä 2022. Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi pääomittamisen toteuttamisperiaatteita kokouksessaan 12. kesäkuuta.

Pääomittamisen taustalla on Sitran hallintoneuvoston 19.12.2019 tekemä päätös osoittaa 100 miljoonan euron kertaluonteinen panostus yliopistojen pääomittamiseen. Sitra tekee lahjoitusta koskevan sitoumuksen päätöksen mukaisin ehdoin Suomen valtiolle valtiokonttorin kautta siinä tarkoituksessa, että valtio päättämällään tavalla tekee finanssisijoitukset yliopistojen pääomittamiseen.

Valtion pääomitukset yliopistoille tehdään kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa yliopistoja pääomitetaan tutkimuksen vaikuttavuuden kriteerien perusteella 33 miljoonalla eurolla syksyllä 2020.  Kohdentamisessa käytetään yliopistojen vuoden 2020 laskennallisen rahoitusmallin tutkimuksen rahoitusosuuden laskentakriteerien tuottamaa jakosuhdetta.

Toisessa vaiheessa yliopistoja pääomitetaan 2,5-kertaisesti yliopistojen keräämään yksityiseen pääomaan nähden, kuitenkin enintään 67 miljoonalla eurolla syksyllä 2022. Pääsääntö on, että valtion vastinrahoitus kohdennetaan eri yliopistojen kesken suhteessa yliopistojen keräämään yksityiseen pääomaan. Yksittäisen yliopiston saama valtion vastinrahoitus ei voi ylittää määrältään 11 miljoonaa euroa. Vastinrahoituksen enimmäismäärän rajauksen seurauksena pääomittamiskerroin ei muilla yliopistoilla voi olla yli 2,5. Mikäli yliopistot eivät saa kerättyä valtion vastinrahaan oikeuttavia lahjoituksia yhteensä 26,8 miljoonaa euroa tai osa jää kohdentamatta vastinrahoituksen enimmäismäärän rajauksen perusteella, jaetaan jäljelle jäävä pääomittamiserä yliopistojen kesken ensimmäisessä vaiheessa käytettyjen tutkimuksen vaikuttavuuden kriteerien perusteella.

Valtion vastinrahakäsittelyssä huomioon otettava yksityisen pääoman kerääminen tapahtuu 15.6.2020–30.6.2022 välisenä aikana. Valtionvastinrahaan oikeuttavan varainkeruun periaatteet ovat vastaavat kuin vuosina 2014–2017 toteutetussa yliopistojen varainkeruukampanjassa.

Lisätietoja: ylijohtaja Tapio Kosunen, p. 0295 330 440, opetus- ja kulttuuriministeriö