Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 1.9.2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 31.8.2023 15.09
Tiedote 366/2023

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Henkilöstöjohtaja Kirsti Pohjankukka, p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Lainsäädäntöneuvos Sari Mäkelä, p. 0295 351 446
- Kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolisten merialueiden biologisen monimuotoisuuden suojelusta ja kestävästä käytöstä tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen alaisen sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Lähetystöneuvos Katja Ahlfors, p. 0295 350 191
- Valtuuskunnan asettaminen Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 78. istuntokaudelle

Lähetystöneuvos Salla Sammalkivi, p. 0295 350 020
- Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden järjestön jäsenten välisen kumppanuussopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Oikeusministeriö

Lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam, p. 0295 150 334
- Landskapslag om ändring av landskapslagen om Högskolan på Åland.
- Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Maailman postiliiton yleissopimuksen liitteet (Maailman postiliiton yleissopimuksen päättöpöytäkirja, perussopimuksen yhdestoista lisäpöytäkirja ja yleisohjesäännön kolmas lisäpöytäkirja; Luonnos valtioneuvoston asetukseksi Maailman postiliiton yleissopimuksesta ja eräistä muista sopimuksista)

Hallitussihteeri Johanna Nyberg, p. 0295 150 068
- Armonanomusten hylkääminen
- Armonanomusten jättäminen varteen ottamatta

Puolustusministeriö

Henkilöstöjohtaja Antti Korkala, p. 0295 140 435
- Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos

Ylitarkastaja, esittelijä Janne Torvinen, p. 0295 140 433
- Tehtävään määrääminen puolustusasiamieskunnassa

Erityisasiantuntija, esittelijä Petri Laurila, p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen