Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 10.6.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 9.6.2022 15.23
Tiedote 385/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Arvonimien myöntäminen

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään valtuutus

Kimmo Sinivuori, kaupallinen neuvos p. 0295 350 061
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välillä tehdyn sijoitussuojasopimuksen hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta (HE 6/2022 vp; EV 29/2022 vp)

Oikeusministeriö

Outi Kemppainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 260
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 21/2022 vp; EV 47/2022 vp)

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- 1) Helsingin käräjäoikeuden neljän käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
- 1) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Krista Sinisalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 248
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi arvonlisäverolain ja valmisteverotuslain 18 §:n muuttamisesta (HE 66/2022 vp; EV 62/2022 vp)

Pertti Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 461
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tuloverolain 93 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 37/2022 vp; EV 59/2022 vp)

Anu Rajamäki, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 398
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamiseksi HE 90/2021 vp; EV 55/2022 vp

Maa- ja metsätalousministeriö

Tapio Hakaste, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 152
- Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä (HE 56/2022 vp; EV 61/2022 vp)
- Eduskunnan kirjelmä sen johdosta, että eduskunta on lakialoitteen pohjalta hyväksynyt lain lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä (EK 25/2022 vp; LA 33/2022 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Tiina Oinonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 049 295
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta (HE 59/2022 vp; EV 57/2022 vp)

Ympäristöministeriö

Outi Kumpuvaara, hallitussihteeri p. 0295 250 225
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ilmastolaiksi (HE 27/2022 vp; EV 60/2022 vp)