Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 14.12.2018

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 13.12.2018 15.15
Tiedote 607/2018

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Oikeusministeriö

Tuula Pääkkönen, kehittämispäällikkö, esittelijä p. 0295 150 082
- Asiantuntijajäsenten ja asiantuntijajäsenten varajäsenten määrääminen työtuomioistuimeen kaudelle 1.1.2019 -31.12.2023

Valtiovarainministeriö

Merja Leinonen, budjettineuvos p. 0295 530 587
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi valtionavustuslain sekä rikosrekisterilain 4 a ja 7 §:n muuttamisesta (HE 180/2018 vp; EV 123/2018 vp)

Armi Taipale, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 399
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 141/2018 vp; EV 114/2018 vp)

Timo Annala, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 318
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuoden 2019 tuloveroasteikosta ja laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n muuttamisesta (HE 124/2018 vp; EV 145/2018 vp)

Pia Kivimies, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 183
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (HE 166/2018 vp; EV 144/2018 vp)

Marja Niiranen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 238
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja arvonlisäverolain 35 ja 38 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 148/2018 vp; EV 137/2018 vp)

Erkki Papunen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 167
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuntarakennelain muuttamisesta (HE 193/2018 vp; EV 153/2018 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eerikki Nurmi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 330 234
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta (HE 126/2018 vp; EV 142/2018 vp)

Satu Heikkinen, kulttuuriasiainneuvos p. 0295 330 102
- Euroopan neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen ja Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (Unesco) kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutosten hyväksyminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Aku-Petteri Korhonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 325
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen elintarvikemarkkinalaiksi ja laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 6 §:n ja 5 luvun 2 §:n muuttamisesta (HE 121/2018 vp ; EV 135/2018 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Tuomas Kaivola, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 366
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 155/2018 vp; EV 104/2018 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen yleissopimukseen tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn sähköistä rahtikirjaa koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi tiekuljetussopimuslain muuttamisesta (HE 156/2018 vp; EV 107/2018 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Johanna Ylitepsa, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 064 207
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (HE 98/2018 vp, EV 109/2018 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Inka Hassinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 187
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eläketukilain muuttamisesta (HE
204/2018 vp; EV 150/2018 vp)

Milja Tiainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 579
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta (HE 133/2018 vp; EV 129/2018 vp)

Hanna Tossavainen, hallitussihteeri p. 0295 163 005
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaisesta alentamisesta annetun lain määräajan jatkamisesta (HE 134/2018 vp; EV 132/2018 vp)