Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 17.1.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto
16.1.2020 15.12
Tiedote 21/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Soili Kangaskorpi, lähetystöneuvos p. 0295 350 008
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välisen strategisen kumppanuussopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 17/2019 vp; EV 15/2019 vp)

Pasi-Heikki Vaaranmaa, lähetystöneuvos p. 0295 351 700
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisestä johtuvia muutoksia ja tarvittavia korvaavia mukautuksia koskevien, Amerikan Yhdysvaltojen, Argentiinan, Australian, Brasilian, Ecuadorin, Filippiinien, Hongkongin (Kiina), Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Kolumbian, Korean tasavallan, Kuuban, Sveitsin, Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen (Kiinan Taipei) ja Uuden-Seelannin kanssa GATS-sopimuksen XXI artiklan perusteella tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta (HE 74/2019 vp; EV 55/2019 vp)

Valtiovarainministeriö

Mikko Spolander, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 530 006
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tilastolain muuttamisesta (HE 77/2019 vp; EV 74/2019 vp)

Miska Lautiainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 212
- Eduskunnan kirjelmä eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta (PNE 2/2019 vp; EK 22/2019 vp)

Tiina Heinonen, hallitussihteeri p. 0295 530 512

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan erityislaeissa olevien viittausten muuttamiseksi viittauksiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin (HE 55/2019 vp; EV 67/2019 vp)