Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 18.9.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto 17.9.2020 15.11
Tiedote 586/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi
- Suomen edustajan valtuutus Yhdistyneiden Kansakuntien Afrikan Talouskomissioon (UNECA)

Maria Guseff, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 158
- Suomen tasavallan hallituksen ja Namibian tasavallan hallituksen välillä niiden diplomaattisten edustustojen, konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen työntekijöiden perheenjäsenten ansiotyöstä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334
- Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: 1. Valtioneuvoston asetus Maailman postiliiton yleissopimuksen toisesta lisäpöytäkirjasta 2. Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M323

Johanna Nyberg, hallitussihteeri p. 0295 150 068
- Armonanomusten hylkääminen
- Armonanomusten jättäminen varteen ottamatta

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- 1) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Pohjanmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen
- 1) Keski-Suomen käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Pohjois-Savon käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Sisäministeriö

Jorma Kantola, lainsäädäntöneuvos p. 0295 488 215

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen oleskeluoikeuksia koskevien eräiden määräysten täytäntöönpanosta (HE 96/2020 vp; EV 94/2020 vp)