Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 20.5.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 19.5.2022 15.14
Tiedote 324/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Anu Saarela, ulkoasiainneuvos p. 0295 350 096
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen diplomaattisten edustustojen, konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen työntekijöiden perheenjäsenten ansiotyöstä Namibian kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 12/2022 vp; EV 31/2022 vp)

Sisäministeriö

Heidi Aliranta, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 367
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Puolustusvoimien virka-avusta poliisille ja eräiksi muiksi virka-apua koskeviksi laeiksi (HE 106/2021 vp; EV 45/2022 vp)

Seppo Sivula, poliisitarkastaja, esittelijä p. 0295 488 591
- Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän komission (C.I.P.) päätösten XXXV-47 - XXXV-58 hyväksyminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Mikko Huuskonen, teollisuusneuvos p. 0295 063 732
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain 5 d §:n muuttamisesta (HE 39/2022 vp; EV 56/2022 vp)

Emmi Äijälä, hallitussihteeri p. 0295 047 216
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen työ- ja elinkeinohallinnon asiakastietojen käsittelyä ja palvelualustaa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 225/2021 vp; EV 48/2022 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos p. 0295 163 463
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (HE 10/2022 vp; EV 49/2022 vp)

Minna Lehmuskero, ylimatemaatikko, esittelijä p. 0295 163 342
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työntekijän eläkelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 30/2022 vp; EV 52/2022 vp)